Εισάγετε ημερομηνία στη μορφή:(ηη/μμ/εεεε)
☺ — ☺ — ☺
ή ερευνήστε για την
☺ — ☺ — ☺ — ☺ — ☺
Οι υπολογισμένες ημερομηνίες έχουν μορφή (ηη/μμ/εεεε)
Υπολογισμοί για
UT.
Υπολογισμοί για
Τοπική Ώρα.
σημείωση: οι τοπικές ώρες βασίζονται στην Ζώνη Ώρας με

ώρες διαφορά από UT, όπως δίνεται
από το πρόγραμμα με το οποίο επισκέπτεστε
τη σελίδα μας αυτή τη στιγμή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αυτή τη στιγμή
είστε σε θερινή ώρα και η ερευνώμενη
ημερομηνία είναι σε χειμερινή
το πρόγραμμα δίνει τις ημερομηνίες
με την διαφορά ώρας που αυτή τη στιγμή
έχετε και αναγράφεται πιο πάνω.
Σε τέτοια περίπτωση αφαιρέστε μία
ώρα ή προσθέστε αν η ερευνώμενη ημερομηνία
βρίσκεται σε θερινή ώρα και αυτή τη στιγμή
έχετε χειμερινή.