Ο Ταύρος, οι γωνίες του και η Τέταρτη Ακτίνα


Δημιουργήθηκε: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2020 στις 20:54

Μέσα στην δυαδική όψη του κόσμου τα πάντα αποτελούνται από Μορφή και Περιεχόμενο. Μορφή π.χ. είναι το ποτήρι και περιεχόμενο το νερό που περιέχει. Η όψη της ύλης δίνει την μορφή, που είναι η εκάστοτε επιλεγμένη προσωπικότητα κάθε ενσάρκωσης. Η όψη της ψυχής, είναι η όψη του περιεχομένου μέσα στην μορφή.

Ο ζωδιακός περιέχει δύο ήδη φοράς, στροφορμής, δύο δρόμους, δύο πορείες. Η αριστερόστροφη είναι η πορεία από τον Κριό στους Ιχθείς, τον Υδροχόο και μέχρι τον Ταύρο. Η δεξιόστροφη είναι από τον Κριό, στον Ταύρο, τους Διδύμους και μέχρι τους Ιχθείς.

Οι ψυχές κατά την πορεία των ενσαρκώσεών τους, αρχικά ενσαρκώνονται κατά την σειρά της αριστερόστροφης πορείας βυθιζόμενες όλο και περισσότερο μέσα στην ύλη αντλώντας εμπειρία. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος περιέρχεται σε μια φάση έντονης υπαρξιακής κρίσης μεταξύ της μορφής και των επιθυμιών που γεννιούνται από αυτήν και συνιστούν τον μικρόκοσμο της προσωπικότητας από την μία και την ψυχή με τις δικές της βλέψεις και επιδιώξεις από την άλλη. Τότε επέρχεται μία στιγμή υπαρξιακής ισορροπίας μεταξύ ψυχής και προσωπικότητας που φέρνει στην επιφάνεια την φυσική ακολουθία η ψυχή να γίνεται ο Ηνίοχος και η προσωπικότητα το Άρμα που οδηγεί η ψυχή. Αυτό έχει ως επακόλουθο την αλλαγή πορείας στον ζωδιακό για εκείνη και για τις επόμενες ενσαρκώσεις. Η ζωή της ψυχής αρχίζει τον μεγάλο νέο κύκλο, της άμεσα δικής της εμπειρίας. Οι ενσαρκώσεις τότε ακολουθούν την δεξιόστροφη πορεία του ζωδιακού.

Στην πρώτη πορεία ο Ταύρος είναι το τελευταίο ζώδιο που συναντάται και είναι το σημείο της μεγαλύτερης υλικής συμπύκνωσης. Στην δεύτερη πορεία ο Ταύρος έρχεται αμέσως μετά την εναρκτήριο καθιέρωση της πνευματικής πορείας στον Κριό, φέρνοντας το σημείο της πρώτης εγκαθίδρυσης των νέων ψυχοπνευματικών αξιών μέσα στην ζωή, εκφρασμένων και υπαρκτών πλέον. Είναι η φάση της εξωτερίκευσης και υλοποίησης όλων εκείνων των επιλεγμένων συνειδητά και με κόπους κατακτημένων, ενοράσεων και ιδανικών. Έτσι διαμορφώνεται ένα περιβάλλον, ένα έδαφος που θα αποτελέσει την βάση από όπου θα αναδυθούν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες.

Ο Ταύρος είναι ένα έδαφος πολύ βαθιά δραστικό καθώς το αποτέλεσμα της υλοποιητικής του φύσης γίνεται το έδαφος της μεγαλύτερης ανάπτυξης της επιθυμίας. Η μορφή γεννάει μα και εμπεριέχει την επιθυμία σε όλες της μορφές της. Στην αριστερόστροφη πορεία αυτό φέρνει την επιδίωξη όλο και περισσότερων υλικών αγαθών, ενώ στην δεξιόστροφη η επιθυμία παίρνει την μορφή της ανώτερης έφεσης για την επίτευξη των πνευματικών στόχων, φτάνοντας μέχρι τον μύστη που μέσα του ξυπνάει η επιθυμία για ένωση με το θείο, που συχνά ονομάζουμε Θέληση του Θεού. Ο Ταύρος είναι το ζώδιο της Επιθυμίας σε όλες της τις μορφές. Αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε και να παρατηρούμε τον Ταύρο μόνο στην αριστερόστροφη υλιστική μορφή του. Αυτό δυστυχώς έχει διογκωθεί σήμερα από το πώς παρουσιάζεται το ζώδιο αυτό από τις περισσότερες σχολές αστρολογίας, που το συνειδητοποιούν είτε όχι, ασχολούνται μόνο με την υλική, την μορφική όψη του ανθρώπου – την προσωπικότητα.

Ο Ταύρος είναι ένα έντονα πολικό ζώδιο και αυτό κρύβεται στο σύμβολό του – στα δύο κέρατα του Ταύρου. Πρόκειται για μία εγγενή πολικότητα που δρα στο υπόβαθρο ως παραγωγός, αναβλύζουσα παρακινητική δύναμη. Η γωνία της πολικότητας είναι η αντίθεση (180°). Η «κύρια» δύναμη του Ταύρου όμως κρύβεται στην γωνία των 150°. Αυτό περιέχει μια πολύ βαθιά εσωτεριστική αλήθεια και δεν είναι τυχαίο το ότι ο εξωτερικός του κυβερνήτης, η Αφροδίτη, είναι εξωτερικός κυβερνήτης επίσης του Ζυγού που απέχει 150° από τον Ταύρο. Από την άλλη κατεύθυνση, γωνία 150° κάνει ο Ταύρος με το ζώδιο του Τοξότη και τα δύο αυτά ζώδια συναντιόνται στο ότι και τα δύο εκφράζουν την Τέταρτη Ακτίνα. Ο Ταύρος έχει μία σχέση με τον Τοξότη στο ότι αν ο Ταύρος βάλει ένα στόχο δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνον αυτόν τον στόχο του. Η επίσης σημαντική για τον Ταύρο γωνία της αντίθεσης αναδεικνύει την σχέση του με τον Σκορπιό από τον οποίο επίσης εκρέει η Τέταρτη Ακτίνα.

Οι δύο αυτές γωνίες είναι χαρακτηριστικές της τέταρτης ακτίνας και είναι οι γωνίες της Επιθυμίας. Η πολικότητα της αντίθεσης (180°) φέρνει την ενέργεια, την τάση της κίνησης προς κάτι, την έννοια του άλλου, ενώ η γωνία χιαστί (όπως συχνά λέγονται οι 150°) δίνει την δημιουργική ώθηση ένωσης προς κάτι το διαφορετικό από ότι έχουμε ή είμαστε. Αυτή είναι και η κύρια «μηχανή παραγωγής» της ενέργειας της τέταρτης ακτίνας.

Όταν κάποιος επιθυμεί υλικά αγαθά, αρχίζει να τα έλκει και αυτό έχει την αίσθηση ότι το νέο υλικό αγαθό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που μέχρι τώρα κατέχει. Μπορεί κάποιος να επιθυμήσει ένα αυτοκίνητο που πιστεύει ότι αυτό θα του δώσει κάτι που δεν έχει μέχρι τότε, είτε αυτό είναι η άνεση είτε η ικανοποίηση της ιδιοκτησίας ως μορφής επιτυχίας.

Όταν ο μαθητής ή ο μύστης επιθυμεί κάποιο πνευματικό αγαθό, την κατάκτηση κάποιας ιδιότητας ή αξίας αυτό και πάλι περιέχει την ιδιότητα της έλξης προς κάτι το διαφορετικό στο οποίο θέλει να επεκταθεί, να ενωθεί μαζί του γιατί έτσι βλέπει ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερη πληρότητα.

Η γωνία 150° στα αγγλικά λέγεται inconjunct που σημαίνει μη-ταυτιζόμενα, δεν έχουν ταύτιση, σύνοδο. Ενώ είναι διαφορετικά, έλκονται, ωθούνται σε σχέση, συζυγία. Γι’ αυτό πολλές φορές κάποιος στα υλικά μπορεί να επιθυμεί με έντονο πάθος κάτι για όσο του είναι ακόμα μακρινό, ενώ όταν νοιώσει ότι το έχει κατακτήσει, αρχίζει να χάνει το ενδιαφέρον του. Αυτό είναι συχνό στην ερωτική επιθυμία – η επιθυμία του διαφορετικού. Ενώ μπορεί κάποιος να έχει ένα ερωτικό σύντροφο καθόλα μη ευκαταφρόνητο, εν τούτοις η ακόρεστη επιθυμία μπορεί να τον οδηγήσει σε ένα παράλληλο ερωτικό σύντροφο που του αφήνει την γοητεία του διαφορετικού. Η επιθυμία έχει έντονο αυτό το στοιχείο, ειδικά για όποιον κινείται έντονα και ακόρεστα από αυτήν.

Ο μαθητής του εσωτερικού μονοπατιού θα επιθυμήσει κάποια ιδιότητα που η διαίσθηση του τον πληροφόρησε ότι θα του δώσει μεγαλύτερη διαύγεια αντίληψης, μεγαλύτερο εξαγνισμό, πληρέστερη ζωή. Είναι ένα ιδίωμα της γωνίας 150°της βασικής γωνίας της επιθυμίας που εκκινεί βέβαια από την γωνία της αντίθεσης 180° και την γενική έλξη προς το άλλο. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και απλά το θίγουμε εδώ για πρώτη φορά για τα παγκόσμια αστρολογικά δεδομένα με αυτή τη μορφή των γωνιών. Η σχέση Επιθυμίας, γωνίας 150° και Τέταρτης Ακτίνας θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, όπου θα αναπτυχθούμε περισσότερο σε αυτό το μεγάλο ζήτημα.