Αστρολογική Εθνολογία: Εισαγωγή


Δημoσιεύτηκε: Σάββατο, 4 Απρ 2015 στις 00:33

Κατά την άποψη της εσωτερικής παράδοσης τα έθνη είναι ζώσες οντότητες και ακολουθούν, όπως όλα τα όντα, τον κύκλο των επαναγεννήσεων. Γεννιούνται, πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται, συγκεντρώνοντας την απαραίτητη εμπειρία για την τελείωση τους. Όπως ο άνθρωπος έτσι και τα έθνη πορεύονται μέσα από την εμπειρία της ζωής, προς την τελειοποίηση τους και την ολοκλήρωση τους μέσα στον χώρο της ανθρωπότητας στον οποίο ανήκουν. Αυτή είναι μια άποψη που αποκαλύφθηκε μέσα στον 20ο αιώνα από τους πνευματικούς διδάσκαλους και η Εσωτερική Αστρολογία είναι η αστρολογική σχολή που ακολουθεί αυτές τις αποκαλύψεις. Η άποψη αυτή δεν έχει σχέση με τις συνήθεις απόψεις που εκφράζονται από κάποιους για τα ωροσκόπια κρατών, όπου δεν υπάρχει ικανοποιητική εσωτεριστικά άποψη, για το τι είναι ο αστρολογικός χάρτης ενός έθνους και πως βρίσκεται. Η προσέγγιση της εσωτερικής αστρολογίας δεν έχει να κάνει γενικά με προβλέψεις. Μελετά τις δυνάμεις που είναι ενεργές σε κάθε περίπτωση, παρατηρεί την χρήση αυτών των δυνάμεων που κάνει κάθε ον. Επιχειρεί επίσης να διαγνώσει την ευκαιρία που κάθε φορά παρουσιάζεται κάτω από τις διαφορετικές συνθήκες, είτε αναφερόμαστε σε ένα άτομο, ένα έθνος, μία πόλη κλπ. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αφουγκραστεί τις αστρικές επιδράσεις που υπάρχουν σε επίπεδο εθνών και την ανταπόκριση που υπάρχει όπως διαφαίνεται μέσα στην άμεση περιρρέουσα συλλογική συνειδητότητα. Τα έθνη έχουν δύο βασικά ζώδια τα οποία χαρακτηρίζουν τις κύριες περιοχές εμπειρίας στις οποίες κινούνται. Το πρώτο είναι το ζώδιο της ψυχής τους και το δεύτερο είναι το ζώδιο της προσωπικότητας τους.

Κάθε φορά που τα έθνη επαναγεννώνται, αποκτούν μια διαφορετική όψη, μία διαφορετική προσωπικότητα και μπαίνουν σε ένα διαφορετικό κύκλο εμπειρίας, μέχρι να ολοκληρώσουν τον κύκλο της μεγάλης σύνθεσης της αποκτηθείσας εμπειρίας τους. Το ζώδιο της προσωπικότητας είναι κάθε φορά νέο, ενώ το ζώδιο της ψυχής μπορεί και να είναι το ίδιο σε δύο ή και περισσότερες ενσαρκώσεις. Κάτω από αυτή την οπτική θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί και πως, η Αστρολογική Εθνολογία να μας πλουτίσει σε κατανόηση των εθνών και των γεγονότων που παρατηρούνται στη ζωή τους.

Οι ανταποκρίσεις των εθνών στα ζώδια είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και είναι ανοικτό για μελέτη από όσους ενδιαφέρονται, αλλά αρκετά δυσνόητο και μάλλον χωρίς ενδιαφέρον για τους περισσότερους. Διότι δεν είναι το ίδιο με την κατάστρωση ωροσκόπιων ατόμων. Οι επιρροές προέρχονται από τα ζώδια, ή από τους κυβερνήτες των ζωδίων, άλλοτε τους εξωτερικούς, τους εσωτερικούς και άλλες φορές τους ιεραρχικούς. Επίσης εμπλέκονται και οι Ακτίνες τις οποίες εκφράζουν τα έθνη, τα ζώδια τους και οι κυβερνήτες πλανήτες τους. Αλλά για να μην γίνει το κείμενο μας πιο δύσκολο, αποφύγαμε να αναφερθούμε επί του παρόντος στις ενέργειες των Ακτίνων. Βασικά μας ενδιαφέρει το αν μπορούμε να ανασύρουμε από την προσέγγιση της αστρολογίας αυτής, κάποιες πληροφορίες χρήσιμες για την άμεση πραγματικότητα που βιώνουμε. Έτσι η μελέτη είναι περιορισμένη σε αυτά που μπορούν να είναι παρατηρήσιμα και να επαληθευτούν άμεσα. Για να έχουμε κάποια παραδείγματα εθνών, επιλέξαμε δύο κράτη που απασχολούν έντονα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, τόσο τους Έλληνες, όσο και μεγάλο αριθμό άλλων εθνών και των λαών τους και αυτά είναι η Ελλάδα και η Γερμανία.

Για εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον στο να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα μηνύματα που έχει να μας μεταφέρει μια προσπάθεια προσέγγισης των δύο εθνών από την οπτική της εσωτερικής αστρολογίας, σχετίζεται με την προσπάθεια αυτογνωσίας μας. Αφ’ ενός σαν μεμονωμένα άτομα με τον δικό του εσωτερικό κόσμο το καθένα, αλλά και σαν συλλογικότητα. Θα έχει επιτύχει τον σκοπό της μια τέτοια μελέτη, αν μπορέσει να βοηθήσει στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κοινωνικής συνειδητότητας που υπάρχει γύρω μας και μας επηρεάζει άλλους πολύ και άλλους λιγότερο.

Η Γερμανία είναι ένα έθνος που απασχολεί πολύ τους Έλληνες- ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- και η κατανόηση του έθνους αυτού είναι επίσης πολύ σημαντική. Η κατανόηση μεταξύ των εθνών θα πρέπει να είναι η βάση της συνύπαρξης τους μέσα στην κοινωνία των εθνών, την ανθρωπότητα σα σύνολο. Το να μπορούμε να κατανοήσουμε τις τάσεις και τις ροπές που το κατευθύνουν και να μπορούμε να εφαρμόζουμε την διάκριση με σωστότερο τρόπο. Να μπορέσουμε να δούμε καθαρότερα τις δυνάμεις του, τις αδυναμίες του, τις ορθές επιλογές του και ποια είναι τα λάθη στα οποία μπορεί να περιπέσει. Τότε θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη αντίληψη και δεν θα παρασυρόμαστε κρίνοντας επιφανειακά και ενστικτώδικα, σκοτεινιασμένοι από την άγνοια και τον φανατισμό.

Τα ζώδια εθνών που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο, δεν προκύπτουν από την κατάστρωση κάποιου αστρολογικού χάρτη με τον τρόπο που κάνουμε για τους ανθρώπους. Έχουν δοθεί από τους διδασκάλους της Σοφίας με σκοπό μελετώντας τα να μπορέσουμε να αντλήσουμε την πληροφορία που ο καθένας μπορεί, σύμφωνα με την εσωτερική του ετοιμότητα και ικανότητα συντονισμού. Ο τρόπος εύρεσης αυτών των ζωδίων δεν μας έχει γίνει γνωστός προς το παρόν, αλλά σίγουρα θα δοθεί στον κατάλληλο χρόνο στο μέλλον. Εμείς μένει με την μελέτη μας να κατανοήσουμε την σημασία τους και ακόμη να αποδείξουμε αν θέλετε ότι αυτές οι αποκαλύψεις μπορούν πράγματι να αποδειχθούν αληθινές.

Κατά μια εσωτερική σειρά, μια μικρή ένδειξη καλή πρόθεσης και καλής θέλησης, αλλά και με ένα αίσθημα Ζευκτικής φιλοξενίας, παρουσιάζουμε πρώτη στην σειρά, την μελέτη μας επί των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γερμανικής ιδιοσυγκρασίας και συνεχίζουμε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής. Τις ευαισθησίες τους, τις δυνάμεις, τα σημεία που χρει?ζονται προσοχή, ποιες ειναι οι δυνατότητες τους, οι ομορφιές τους και η απαραίτητη χρησιμότητα τους, αν είμασταν έστω στην ελάχιστη ικανότητα να μπορούμε να συλλάβουμε το τι είναι η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ- την ουσιώδη κοσμική σημασία και ύπαρξη της οντότητας που λέγεται Ανθρωπότητα. Αυτό θα πρέπει να κατανοήσουν ΟΛΟΙ και το δυνατόν γρηγορότερα, ότι μας ενδιαφέρει πρωτίστως και μόνο.

Αν κάτι μπορεί να κινδυνέψει, να βρεθεί σε κρίση ουσιώδη ή μη, αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να επικεντρώσει την ουσία της συνθετικής ύπαρξης μας- της συνύπαρξης μας, αυτό δεν είναι τα άτομα, δεν είναι τα έθνη, δεν είναι οι όποιες συλλογικότητες των μεμονωμένων ανθρώπων. Αν κάτι πηγαίνει καλά, ή αν βρισκόμαστε ή βρεθούμε σε μια <χρυσή εποχή> αυτό δεν θα κριθεί από την κατάσταση κάποιων μεμονωμένων ατόμων, σωματείων ή ομάδων. Η Ανθρωπότητα σαν σύνολο θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Η πρωταρχική ανάγκη εννόησης της έννοιας αυτής θα πρέπει να κινεί όλους τους προβληματισμούς μας, τις έγνοιες ΟΛΩΝ. Η Ανθρωπότητα είναι η πρώτη μεγάλη μητέρα μας. Το μεγάλο κύτταρο του οποίου κάθε έθνος, κάθε ανθρώπινη μονάδα-ατομικότητα αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο, για κάποιους λόγους κοσμικούς, που θα κατανοήσουμε κάποτε και που κάποιοι ήδη κατανοούν. Καλούς αφουγκρασμούς …