Ιχθείς: ζώδιο Προσωπικότητας της Γερμανίας


Δημoσιεύτηκε: Σάββατο, 4 Απρ 2015 στις 07:11

Η Γερμανία σύμφωνα με τις απόψεις της Εσωτερικής Αστρολογίας, έχει ζώδιο της προσωπικότητας της τους Ιχθείς και ζώδιο ψυχής τον Κριό. Εδώ θα ασχοληθούμε με την όψη της Προσωπικότητας της και το ζώδιο των Ιχθύων και μπορείτε να βρείτε αναφορά στο ζώδιο της Ψυχής της εδώ. Για να αποκτήσουμε μια εικόνα του ζωδίου των Ιχθύων ας ξεκινήσουμε με την παρατήρηση των συμβόλων του. Το ένα είναι το φυσιοκρατικό και αποτελείται από δύο ψάρια ενωμένα με ένα λώρο, ενώ το άλλο είναι γεωμετρικό και αποτελείται από δύο καμπύλες γραμμές που τις διαπερνά μία οριζόντια γραμμή (δείτε τις εικόνες πιο κάτω). Το πρώτο λοιπόν που παρατηρούμε είναι ότι οι Ιχθείς περιέχουν κυρίαρχα το στοιχείο της δυαδικότητας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει συνείδηση και έκφραση διττότητας στις τάσεις και στις συνθήκες που επικρατούν.

Ο αστερισμός των Ιχθύων

Ο αστερισμός των Ιχθύων

Τα δύο ψάρια κοιτάνε σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ είναι δεμένα με ένα λώρο που τα εμποδίζει να έχουν ελεύθερη και ανεξάρτητη κίνηση μεγαλύτερη από το μήκος του λώρου. Αν το γενικεύσουμε είναι δύο οντότητες και δύο αντίθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες, αλληλεξαρτούμενες, δεσμευμένες η μία από την άλλη. Δεν είναι το ίδιο όπως είναι η διττότητα των Διδύμων που είναι δύο ελεύθερες και ανεξάρτητες γραμμές. Ούτε σαν του Ζυγού, όπου ο κάθε πόλος είναι αυτόνομος και ισοζυγίζεται με τον άλλο ισότιμα και ισόρροπα. Στους Ιχθείς υπάρχει αυτή η ενωτική γραμμή, ο λώρος, ο οποίος δείχνει μία δέσμευση. Το ίδιο υπάρχει και στο γεωμετρικό σύμβολο των Ιχθύων. Υπάρχουν κάθετα δύο αποκλίνουσες καμπύλες γραμμές. Η μία έχει το κοίλο προς τα δεξιά και η άλλη προς τα αριστερά, ενώ επάνω τους κυριαρχεί τέμνοντας τις, ή συνδέοντας τις μία οριζόντια γραμμή.

Η γενική γεωμετρία του σχήματος στην πραγματικότητα είναι ένας σταυρός, του οποίου η κάθετη περιέχει την πολικότητα. Η δυαδικότητα πάντοτε σχετίζεται με τον σταυρό αφού διττά τον δημιουργεί (2×2=4, 2+2=4). Η διπολικότητα της καθέτου υπονοεί στην ανώτερη της όψη την ψυχή και το πνεύμα και την κατώτερη την ψυχή και την προσωπικότητα. Η κάθε καμπύλη επίσης έχει επιπλέον μία δική της πολικότητα. Η μία όψη μιας καμπύλης είναι κοίλη και η άλλη κυρτή. Η μία κοιτάει προς τα δεξιά και η άλλη κοιτάει προς τα αριστερά. Δεν συγκλίνουν, δεν βλέπουν προς την ίδια πλευρά. Έτσι έχουμε δύο πολικότητες και αυτό μας δίνει τον σταυρό που είπαμε. Υπάρχει όμως και η οριζόντια η οποία είναι στον πρωταρχικό σταυρό των Ιχθύων ο τόπος της έκφρασης, της εκδήλωσης, της υλοποίησης. Είναι επάνω στην πράξη της ζωής που οι πολικότητες συνδημιουργούν.

Οι δύο αυτές οντότητες είναι η πνευματική φύση και η φύση της προσωπικότητας, ενώ η οριζόντια δένει σε ένα κοινό σκοπό αυτή την ενσυνείδητα διαφορετική εσωτερική δυαδικότητα. Να παράγουν ένα κοινό έργο. Αυτό δημιουργεί την έννοια του χρέους. Η οριζόντια γραμμή, είναι η γραμμή του Χρέους. Η έννοια αυτή είναι σημαντική για τους Ιχθείς και αυτό έχει σημασία να ληφθεί υπ’ όψιν στη σημερινή κατάσταση του οικονομικού χρέους της Ελλάδας. Οι Γερμανοί είναι πολύ ευαίσθητοι και μόνο στην λέξη «χρέος». Η λέξη αυτή τους ανησυχεί. Στα γερμανικά μάλιστα η λέξη που χρησιμοποιείται για το χρέος (schuld) σημαίνει επίσης «ενοχή». Αυτό δημιουργεί ένα πολύ βαρύ κλίμα στην γερμανική κοινωνία και πρέπει να κατανοηθεί. Οι Γερμανοί (Ιχθείς και Κριός) είναι στην ουσία του συναισθηματικός λαός. Βγάζει κάποια στιγμή από αντίδραση το αντίθετο ζώδιο των Ιχθύων τον Παρθένο και γίνονται πολύ ταξινομητικοί, αναλυτικοί, αλλά επειδή δεν είναι η φύση τους όλο αυτό δημιούργησε τον ψυχρό και μηχανιστικό γερμανικό ορθολογισμό.

Σύμβολο των Ιχθύων

Σύμβολο των Ιχθύων

Απέναντι σε ένα έργο που πρέπει να εκτελέσει ο Ιχθείς και η μία και η άλλη όψη έχουν εξ ίσου συνείδηση ότι θυσιάζονται, προς χάριν του κοινού έργου που πρέπει να παράγουν. Γι’ αυτό οι Ιχθείς είναι το ζώδιο της θυσίας. Μέσα σε αυτές τις ιδέες βρίσκεται και η αιτία που ονομάζεται το ζώδιο του Σωτήρα. «Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ» είναι η φράση που περιέχει αυτό το σημαινόμενο στα αρχικά των λέξεων. Ο άνθρωπος ο πλήρως αφυπνισμένος που βιώνει την εμπειρία των Ιχθύων, γίνεται ο Σωτήρας. Διότι κατεβαίνει σε ενσάρκωση παρ’ όλο που έχει καταλάβει πλήρως το τι συμβαίνει μεταξύ των δύο φύσεων. Αλλά έχει έλθει πλέον όχι για δικό του όφελος, αλλά για όφελος των άλλων, για το όφελος ενός έργου που αναλαμβάνει να πραγματώσει. Αυτός είναι το χαρακτηριστικό του Σωτήρα. Δεν έχει ατομική ανάγκη καρμική, αλλά δίνεται πλήρως στην συλλογική ανάγκη.

Στην κατώτερη και αρνητική μορφή των Ιχθύων, υπερισχύει κατ’ αρχήν η έννοια της δέσμευσης, το να μην νοιώθει κάποιος ελεύθερος. Θέλει και υποσυνείδητα έλκει κάποιος το να είναι αιχμάλωτος μιας κατάστασης. Ο αρνητικός Ιχθείς έχει δουλική ιδιοσυγκρασία και τάσεις. Η αιχμαλωσία και η δέσμευση των αρνητικών Ιχθύων στην ουσία είναι ότι κάποιος γίνεται δούλος της ύλης και της υλικής ζωής και συνθηκών, και εν τέλει του κόσμου της κατώτερης προσωπικότητας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να τον ονομάσουμε τον μεγαλύτερο ιδεολόγο υπέρ της βύθισης και την δουλεία μέσα στην υλική ζωή. Δούλος της ύλης είναι το βασικό ιδεολόγημα του αρνητικού Ιχθύ. Αυτό πρέπει να υπάρχει μέσα στον Γερμανικό λαό και γι’ αυτό συσσωρεύει σε υλικά αγαθά και είναι ίσως ο κυριότερος παγκόσμια ιδεολόγος υπερασπιστής της υλιστικής ζωής του σημερινού δυτικού πολιτισμού. Ο λαός αυτός έχει υποτάξει την καθημερινότητα του όλη σε ένα χρέος του να εργαστεί σκληρά για να έχει υλικές απολαβές και τις έχει. «Ζητήστε και θα σας δοθεί» λέει ο κοσμικός νόμος και εκφράζεται στο ευαγγέλιο του Ματθαίου. Δεν το κάνει όμως με την έννοια της χαρούμενης δημιουργικότητας. Ένας εργάτης που δουλεύει με χαρά και δημιουργικότητα, θα μπορέσει να αποδώσει υπερπολλαπλάσια από ένα εργάτη του ανελεύθερου γερμανικού τύπου.
Καθώς βάζουν όλη τους την ενέργεια μέσα στην ύλη, παράγουν ακατάπαυστα υλικότητα και προοδεύουν στην ύλη. Θα πει κανείς: μα η Γερμανία είχε πάντα πολύ αναπτυγμένο πολιτισμό με την κλασσική μουσική, την φιλοσοφία, με … με … διάφορα. Σε αυτό όμως δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι έτσι. Διότι την ώρα την κρίσιμη που χρειάστηκαν πραγματικά τα παιδιά της Γερμανίας να αφυπνιστούν, ήταν από τους πρώτους που τρέξανε στις Ινδίες στους γκουρού κλπ. Η Γερμανία είχε στο κοντινό παρελθόν και ίσως συνεχίζει να έχει, μάλλον τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που στράφηκαν προς τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Αν και αυτό εμπλέκεται με το ότι η Ινδία έχει το ίδιο ψυχικό ζώδιο με την Γερμανία, τον Κριό, αν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ινδία να ανταποκρίνεται στον εσωτερικό κυβερνήτη του Κριού. Γιατί όμως δεν στράφηκαν στον δικό τους πολιτιστικό περίγυρο, την γερμανική φιλοσοφία; Μα γιατί η γερμανική φιλοσοφία δεν έχει το απαιτούμενο βάθος να στηρίξει πνευματικά τον άνθρωπο. Αποτελεί ένα επιφανειακό αντίγραφο χωρίς βαθύτερη βιωματική συνειδητότητα ενός μικρού μέρους, του υλιστικού μέρους μάλιστα, της ελληνικής φιλοσοφίας. Τι να κάνουν τα νέα παιδιά μέσα στο στεγνό γερμανικό πνεύμα;

Μεγάλο το θέμα και δεν μπορούμε εδώ να ισοπεδώσουμε και να αντιμετωπίσουμε το σύνολο του πνευματικού έργου των Γερμανών με αυτό τον τρόπο. Χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση αυτού του σημείου, που θα πρέπει να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Η διαφορά της φιλοσοφίας όπως άνθισε στην αρχαία Ελλάδα με την γερμανική είναι το ότι οι Έλληνες είναι πάντοτε ενορατικοί. Κάτι που δεν υπάρχει καν μέσα στο λεξιλόγιο της γερμανικής φιλοσοφίας, πόσο μάλλον στο έργο και το αποτέλεσμα της.

Έχει λοιπόν το γερμανικό στοιχείο μια πόλωση προς την ύλη, προς μία διόγκωση της ύλης. Οι Γερμανοί έχουν φτιάξει τον μεγαλύτερο αριθμό εφευρέσεων μηχανών τα οποία τα έχουν πάρει οι Γιαπωνέζοι, οι Αμερικάνοι και οι λοιποί από αυτούς. Όπως πχ μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο κυρίως οι Αμερικάνοι πήραν όλες τις εφευρέσεις της ναζιστικής Γερμανίας. Ουσιαστικά είναι το γερμανικό πνεύμα το ιδρυτικό του τεχνολογικού δυτικού πολιτισμού, στον οποίο μέσα βουτηγμένοι σήμερα βρισκόμαστε. Αυτή είναι η υλιστική πολιτισμικά κατεύθυνση που έδωσε η Γερμανία. Έτσι δημιουργήθηκε η ογκώδης και πομπώδης βαρβαρική βιομηχανική επανάσταση και το βαρβαρικό αποτέλεσμα της ο καταναλωτισμός. Οι βιομηχανίες στηρίζονται στην γερμανική ιδιοσυγκρασία που θέλουν να είναι δούλοι. Έτσι δημιουργήθηκε το μοντέλο του βιομηχανικού εργάτη, του σημερινού  εκούσιου δούλου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η δουλεία της αρχαίας Ελλάδας δικαιώνεται ως προϊόν σοφίας. Οι Έλληνες γνώριζαν ότι υπάρχουν ιδιοσυγκρασίες δούλων και τους έπαιρναν να πραγματώσουν το ιδανικό τους. Ενώ σήμερα το γερμανικό πνεύμα προσπαθεί να μας κάνει όλους δούλους για να μοιάζουμε με εκείνους. Αλλά αυτό είναι απίστευτος εγωισμός και εγκλωβισμός στο κατώτερο προσωπικό εγώ. Όταν κάποιος νομίζει ότι όλοι είναι ή πρέπει να είναι σαν αυτόν είναι νυχτωμένος πολύ μακριά από την αλήθεια.

Όταν κάποιος είναι δεσμευμένος και θέλει να είναι αιχμάλωτος και δούλος με μία σιδερένια μπάλα στο πόδι, τι κάνει; Οραματίζεται, φαντάζεται πράγματα που δεν έχει και θα ‘θελε να έχει. Και αυτό είναι ένα άλλο σκέλος της ιδιοσυγκρασίας που αναπτύσσεται μέσα στην επικράτεια των Ιχθύων. Αυτή η κατάσταση της δουλείας στην οποία περιπίπτουν οι Ιχθείς τους κάνει να αντιδρούν όταν ως είναι φυσικό έρχεται η στιγμή του πόνου ως προϊόν του λάθους. Περνάει εκείνη την στιγμή σε μία κατάσταση παραίτησης, απάρνησης και αποστασιοποίησης από τον περίγυρο του. Η δουλική ιδιοσυγκρασία και η συνειδητοποίηση της τον κάνει να αποτραβιέται, να αποστασιοποιείται από την οδυνηρή πραγματικότητα και αυτό το ιδίωμα στην ανώτερη μορφή του οδηγεί στον μυστικισμό. Ίπταται τότε και απομακρύνεται από την βιωματική σοφή συμμετοχή μέσα στο γίγνεσθαι.

Αυτό λοιπόν το στάδιο υπάρχει μέσα στο γερμανικό έθνος και παίρνει την μορφή της αυταπάρνησης που είναι ιδίωμα της 6ης ακτίνας που υπάρχει στους Ιχθείς. Η αυταπάρνηση στην συνέχεια όμως αξιοποιείται και αυτή και χρησιμοποιείται μέσα στην διαδικασία της δουλείας. Γιατί και το να ζεις σαν δούλος και να το επιδιώκεις περιέχει και αυτό μία αυταπάρνηση. Αυτό δίνει και την ιδιοσυγκρασία του να είναι πρόθυμος κάποιος να θυσιαστεί και να ενταχθεί μέσα σε μία γενική αίσθηση χρέους του έθνους του. Βλέπετε πόσο λεπτεπίλεπτα είναι υφασμένη η έννοια του «χρέους» με του Γερμανούς και αυτό τους κάνει να είναι ιδιαίτερα σκληροί με την λέξη αυτή, που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με την ελληνική οικονομία. Όλη αυτή η αλυσίδα δουλείας, αποστασιοποίησης, αυταπάρνησης και θυσίας είναι που κάνει τον ιδανικό λαό για να εκκολαφθεί η τυραννία. Με όλα αυτά και σε συνδυασμό με το ψυχικό ζώδιο της Γερμανίας τον Κριό, όπως θα δούμε στην συνέχεια, βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Γερμανία και κατάφερε να βγει στην εξουσία ένας Χίτλερ και όχι κάπου αλλού. Αυτές όλες οι λεπτεπίλεπτες ψυχικές προδιαθέσεις και κλίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοηθούν αν θέλουμε να κατανοήσουμε τις βαθύτερες τάσεις αυτού του έθνους.

Βέβαια Ιχθείς προσωπικότητα έχει και η Ιρλανδία. Αλλά όμως η Ιρλανδία έχει ζώδιο ψυχής τον Παρθένο. Κατά συνέπεια αυτή η ιδιοσυγκρασία που περιγράφουμε όλη αυτή την ώρα, από κάτω στο υπόβαθρο κατευθύνεται και στηρίζεται και από άλλες τάσεις, που ωθούν προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που γνωρίζουμε σαν ιστορικό του έθνους αυτού. Από την ζωή της ψυχής του έθνους και που για την Ιρλανδία βρίσκεται στον Παρθένο, ενώ στους Γερμανούς είναι στον Κριό.