Το ζώδιο του Λέοντα στην Εσωτερική Αστρολογία


Δημoσιεύτηκε: Παρασκευή, 4 Αυγ 2017 στις 04:27

Ο Λέων συνήθως αντιμετωπίζεται από μία του όψη, αυτή της θέλησης για επιβολή. Ενώ όταν αναφέρεται η όψη της αυτοσυνείδησης, αυτό γίνεται με ένα τρόπο που απευθύνεται και ανήκει συνειδησιακά, στον χώρο του συναισθήματος και της επιθυμίας. Οι αντιλήψεις όμως της συνείδησης της μορφής, των σωμάτων, δεν αγγίζουν τον πιο εσωτερικό και πραγματικό χώρο της συνείδησης που είναι ο χώρος πέραν του συναισθήματος και των επιθυμιών. Είναι οπωσδήποτε συνηθισμένο φαινόμενο πολλοί να πιστεύουν ότι αναφέρονται στον χώρο της συνείδησης, ενώ η αντίληψη τους δεν φθάνει στην καλύτερη των περιπτώσεων πέραν του χώρου του συναισθήματος. Εδώ θα προσπαθήσουμε, στα πλαίσια της εσωτερικής αστρολογίας, να αγγίξουμε το θέμα της συνείδησης και της αυτοσυνείδησης πλατύτερα και βαθύτερα, για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε ίσως μέσα μας, κάποια αχτίδα του ουσιαστικού τόπου της συνείδησης που είναι ο ψυχικός τόπος.

Ο Λέων κατ’ αρχήν να πούμε, ότι είναι ένα ζώδιο εξαιρετικής σημασίας για τα άτομα που ενδιαφέρονται για την εσωτερική αναζήτηση της αλήθειας και βρίσκονται στο μονοπάτι αυτό. Είναι το ζώδιο της εκπόρευσης και ανάπτυξης της αυτοσυνείδησης και αν κάποιος δεν κάνει φιλότιμες προσπάθειες να γνωρίσει τον εαυτό του, μέσα από την αυτοσυνειδητοποίηση που έρχεται με την αυτοπαρατήρηση, δεν μπορεί να προχωρήσει στο να διακρίνει και να γνωρίσει την ανώτερη του φύση και ούτε και να γνωρίσει και τους άλλους γύρω του. Η γνώση του εαυτού περνάει κάποια στιγμή από την σύνθεση του δίπολου «εγώ και άλλος». Που σχετίζεται με το δίπολο του ανερχόμενου ζωδίου της Ανατολής ή Ωροσκόπου (Ascendant) και του κατερχόμενου ή δυτικού ζώδιου (Descendant). Μόνο τότε μπορεί να γίνει η υπέρβαση της κατώτερης δυαδικότητας και να εκκινήσει η έναρξη της αυτοσυνείδησης του Ανώτερου Εαυτού.

Η ενασχόληση με την αυτοσυνείδηση, μπορεί να ακούγεται σε κάποιους, ως μία κατάσταση εγωιστική και ασχολίας με το εγώ. Όμως η ανάπτυξη της, όχι μόνο δεν κλείνει κάποιον στον εαυτό του, αλλά είναι και η μόνη οδός μέσω της οποίας μπορεί κανείς, να γνωρίσει τον άλλο. Αυτή η αυτοπαρατήρηση μπορεί να γίνει με εξαιρετικά δυναμικό τρόπο στο ζώδιο του Λέοντα. Η αυτοσυνείδηση, όμως, αρχίζει πραγματικά, μόνο όταν έχει πάψει κάποιος να έχει το κίνητρο του στο συναίσθημα και έχει ξεπεράσει την κατάσταση του να ξεκινάνε όλες του οι ενέργειες από τον χώρο της επιθυμίας. Ο Λέων έχει έντονο το συνειδησιακό στοιχείο και αυτό σχετίζεται με το ότι είναι ζώδιο της Δεύτερης Ακτίνας. Γι’ αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε το θέμα της συνείδησης και της αυτοσυνείδησης για να καταλάβουμε το ζώδιο αυτό.

Στα αρχικά στάδια, οι διαδικασίες του Λέοντα λειτουργούν περισσότερο ενστικτωδώς, παρά πραγματικά αυτοσυνειδησιακά. Το άτομο τότε αναπτύσσει την έννοια του εσωτερικού κέντρου, στον χώρο των επιθυμιών του. Με την έξοδο από τον χώρο του συναισθηματισμού και της επιθυμίας, το άτομο αναπτύσσει ένα εσωτερικό κέντρο που περιέχει ως μέρος της αυτοσυνειδησίας του, την αίσθηση της εσωτερικής κατεύθυνσης, του σκοπού στην ζωή και η αντίληψη της παρουσίας ενός σχεδίου αφυπνίζεται σταδιακά.

Η Συνείδηση αναπτύσσεται μέσα στην Μορφή. Έτσι έχουμε μία πρώτη προσέγγιση του κυβερνήτη του Λέοντα, που είναι ο Ήλιος, που είναι και εκείνος τόσο σε κοσμικό, όσο και πλανητικό επίπεδο, ένας αστέρας εκφραστής της Δεύτερης Ακτίνας. Η Συνείδηση (Ήλιος) δημιουργεί ένα δίπολο με την Μορφή και την διάπλαση της και που ανήκει στην επικράτεια της Σελήνης και των ζωδίων που κυβερνάει. Κυρίως του Καρκίνου (εξωτερικός κυβερνήτης) και της Παρθένου (εσωτερικός κυβερνήτης), που περιστοιχίζουν (πριν και μετά) το ζώδιο του Λέοντα. Το δίπολο Ήλιος – Σελήνη που συχνά βλέπουμε σε εσωτερικούς συμβολισμούς, σχετίζεται με την ανάπτυξη της μορφής που οδηγεί στην ανάπτυξη της συνείδησης, όταν η μορφή ετοιμαστεί και είναι κατάλληλη για να γίνει όχημα της συνείδησης. Ο πραγματικός όμως ρόλος της συνείδησης αρχίζει να γίνεται αντιληπτός, όταν αφυπνίζεται η ψυχική συνείδηση και όχι στα αρχικά στάδια όπου η συνείδηση αναπτύσσεται εντός της Μορφής, είναι μορφική και συνιστά την Προσωπικότητα.

Η σχέση του Λέοντα με τον Ήλιο είναι οπωσδήποτε ένα σύνθετο ζήτημα, αφού ο Ήλιος δεν είναι πλανήτης, αλλά Αστέρας. Σημειωτέον ότι ο Ήλιος είναι τριπλός κυβερνήτης του Λέοντα και είναι η μοναδική φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει μέσα στο πλανητικό μας επίπεδο. Το πλανητικό επίπεδο είναι αυτό που επενεργεί με τον τρόπο που συνήθως ονομάζουμε «αστρολογικές επιδράσεις» και είναι αυτό το επίπεδο στο οποίο ασκείται η αυτοσυνείδηση στην διαδικασία υπέρβασης του χώρου της Προσωπικότητας και την αφύπνιση στην ζωή του χώρου της Ψυχής. Ο ρόλος και η συμμετοχή ενός κεντρικού αστέρα, ενός Ήλιου, δεν είναι φυσικά ίδιος με τον ρόλο και την συμμετοχή των πλανητών. Αυτό συνδέεται με το ότι ο Ήλιος ο ίδιος είναι τρισυπόστατος, όπως τρία είναι και τα επίπεδα κυριαρχίας του στον Λέοντα – το εξωτερικό, το εσωτερικό και το ιεραρχικό ή παραλληλίζοντας θα λέγαμε το φυσικό, το ψυχικό και το πνευματικό. Οι τρεις όψεις του Ήλιου είναι:

  1. Ο Φυσικός Ήλιος
  2. Η Καρδιά του Ήλιου
  3. Ο Κεντρικός ή Πνευματικός Ήλιος

Ο φυσικός Ήλιος σχετίζεται με την ζωική συνείδηση – την ζωική ψυχή, η καρδιά του Ήλιου με την συνείδηση του δίπολου Ψυχή – Πνεύμα ή Ψυχή – Ανώτερος Εαυτός και ο κεντρικός πνευματικός Ήλιος με την θεία συνειδητότητα, την συνείδηση του Θεού και την κατάσταση της Ένωσης. Όμως ποια είναι η συσχέτιση αυτών των όψεων με το πλανητικό επίπεδο αφού ο Ήλιος δεν είναι πλανήτης; Και ναι μεν ο φυσικός Ήλιος έχει μια σχέση με το πλανητικό επίπεδο, αλλά οι άλλες δύο όψεις του οι οποίες κατά ένα τρόπο εδρεύουν στο κοσμικό επίπεδο, κατέρχονται ή αν θέλετε εισέρχονται στο πλανητικό επίπεδο μέσω άλλων πλανητών. Άμεση σχέση με τις δύο αυτές όψεις του Ηλίου μπορεί να δημιουργηθεί σε κάποιον που έχει αφυπνιστεί η συνείδηση του στο κοσμικό επίπεδο, μέσω της συνείδησης του Πνεύματος του. Κατάσταση πολύ προχωρημένων ατόμων.

Πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι στο πλανητικό επίπεδο συμμετέχει ο Ήλιος με την περιστροφική κίνηση του φυσικού Ήλιου γύρω από τον εαυτό του. Αυτό είναι το πεδίο δράσης του φυσικού Ήλιου και επηρεάζει την συνείδηση του φυσικού επιπέδου συνολικά σε ολόκληρο το σύστημα. Είναι κάτι ανάλογο με το επίπεδο της περιστροφικής κίνησης της Γης, που επηρεάζει την φυσική υπόσταση των γήινων όντων. Αυτή η επίδραση του Ήλιου είναι που αναπτύσσει την ζωική συνείδηση, που προέρχεται από τα φυσικά σώματα των ζώων, συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου. Αυτό είναι το πεδίο της εξωτερικής κυριαρχίας του Ήλιου στον Λέοντα όπου κατευθύνει στον άνθρωπο την δημιουργία της πρώτης μορφής αυτοσυνείδησης, που είναι η Προσωπικότητα. Αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο συνήθως αναφέρονται οι αστρολογικές αναλύσεις για το ζώδιο αυτό.

Αφού ο Ήλιος όμως δεν συμμετέχει παρά με την περιστροφική του κίνηση στο πλανητικό επίπεδο, στα επόμενα δύο επίπεδα της εσωτερικής και της ιεραρχικής διακυβέρνησης του ζώδιου του Λέοντα, ο Ήλιος έχει επιλεγεί μεν ως κυβερνήτης, αλλά στην ουσία προβάλλει τις όψεις του αυτές μέσα από δύο πλανήτες, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό ως εξής:

  1. η όψη της καρδιάς του Ήλιου προβάλλεται μέσω του Ποσειδώνα,
  2. η όψη του Πνευματικού Ήλιου προβάλλεται μέσω του Ουρανού.

Έτσι ο Ήλιος ως εσωτερικός κυβερνήτης του Λέοντα λειτουργεί μέσω του Ποσειδώνα, ενώ ως ιεραρχικός κυβερνήτης μέσω του Ουρανού. Αυτά ισχύουν στο ανθρώπινο ψυχικό συνειδησιακό επίπεδο, που είναι και το κεντρικό για τον άνθρωπο και την στενή σχέση του με το πλανητικό σύστημα, ενώ αυτές οι συνθήκες αλλάζουν σε συνειδήσεις ανώτερες του ανθρώπινου ψυχικού επιπέδου.

Αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και εμπλέκουν τους κόσμους της ανώτερης ύπαρξης του Ήλιου μέσα στο Κοσμικό περιβάλλον και πρώτα απ’ όλα την ιδιαίτερη σχέση του με τον Σείριο. Ο Σείριος έχει γίνει γνωστό ότι είναι το alter-ego του Ήλιου μας και ανήκει και εκείνος στην Δεύτερη Ακτίνα και μάλιστα η ακτίνα αυτή φθάνει στο σύστημα μας μέσω αυτού του αστέρα. Δεν είναι φυσικά σύμπτωση το ότι οι δύο ανώτερες αυτές όψεις του Ηλίου διαχέονται επί του πλανητικού επιπέδου μέσω του Ποσειδώνα και του Ουρανού και του ότι οι δύο αυτοί πλανήτες μαζί με τον Κρόνο είναι οι πλανήτες οι οποίοι δέχονται τις ενέργειες του Σειρίου και τις διοχετεύουν στο πλανητικό μας σύστημα. Ο Κρόνος προσλαμβάνει τις καρμικές οδηγίες από τον Σείριο και συμμετέχει με τον Ήλιο στην κατεύθυνση της δημιουργίας και συντήρησης επί του φυσικού κόσμου. Ο Ποσειδώνας λειτουργεί ως χώρος απορρόφησης και αφομοίωσης επί του πλανητικού επιπέδου των ενεργειών του Σειρίου και είναι το κέντρο της συναισθηματικής νοημοσύνης του πλανητικού μας συστήματος, ενώ ο Ουρανός διοχετεύει τις ενέργειες που προσλαμβάνει επί του νοητικού επιπέδου.

Οι θέσεις αυτές ξεκαθαρίζουν πολλά θέματα που αφορούν τους δύο σχετικά νεοανακαλυφθέντες πλανήτες και περιέχουν ουσιαστική πληροφορία και κατανόηση των δύο πλανητών, που από την ανακάλυψη τους έχουν ταράξει τα νερά του χώρου τόσο της αστρονομίας όσο και της αστρολογίας. Ειδικά στον χώρο της αστρολογίας βλέπουμε να υπάρχει ακόμα μία σύγχυση και έλλειψη συνήθως βασικής εσωτερικής κατανόησης για τους νέους αυτούς πλανήτες. Είναι εξαιρετικά σημαντική η σχέση του ζώδιου του Λέοντα με τους δύο αυτούς πλανήτες και την λειτουργία τους μέσα στον άνθρωπο και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία στενή σχέση των Ήλιου – Σείριου – Ποσειδώνα – Ουρανού με τον Λέοντα που είναι η πηγή εκπόρευσης της αυτοσυνείδησης του ζωδιακού. Στο ζώδιο του Λέοντα κρύβονται έτσι τα κλειδιά για την αφύπνιση στα μυστήρια των ανώτερων κόσμων, σε μία μορφή ενεργή. Στο ζώδιο του Λέοντα δηλ. γίνεται η σταδιακή αφύπνιση των τριών αρχετυπικών κόσμων και εκεί υπάρχει επίσης και η πύλη για τον συντονισμό και την σύνθεση του πλανητικού με το κοσμικό σύστημα, που όπως είπαμε είναι συνειδησιακή κατάσταση υψίστου επιπέδου για την ανθρώπινη ύπαρξη.