Βούληση, Συνείδηση, Σώμα


Δημoσιεύτηκε: Πέμπτη, 9 Ιούλ 2020 στις 19:12

Κάποιοι βλέπουν μία τέτοια διάσταση στην σκέψη μας που λένε ότι «είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε». Αυτό προέρχεται από μία παρερμηνεία της ενεργητικότητας της σκέψης που θα έπρεπε να μας οδηγεί να πούμε ὀτι «γινόμαστε ό,τι σκεφτόμαστε». Έχω σε παλαιότερο άρθρο μου αναφερθεί με ένα σχετικό τρόπο σε αυτό το θέμα και θα το βρείτε εδώ. Αυτή τη φορά όμως θα δούμε το θέμα από μία άλλη οπτική.

Ο άνθρωπος αποτελείται από τρεις όψεις: την Όψη της Βούλησης, την Όψη της Συνείδησης και την Όψη του Σώματος. Όταν λέμε «Σώμα» ως «Όψη» του ανθρώπου αναφερόμαστε σε όλα του τα σώματα, το φυσικό, το αστρικό ή συναισθηματικό και το νοητικό ή σώμα των σκέψεων. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του σώματος;

Στην ενσάρκωση δημιουργούμε σώματα στους τρεις κόσμους, μέσω των οποίων αναλογικά συμβαίνει ότι συμβαίνει στο φυσικό σώμα. Η συνείδηση ενσαρκώνεται γιατί πηγάζει και εδρεύει στην Ψυχή, είναι η ίδια η αντίληψη της Ψυχής. Στο φυσικό σώμα αποκτάει αισθήσεις: όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση και αφή. Οι αισθήσεις είναι πύλες – εργαλεία της συνείδησης μέσω των οποίων αντιλαμβάνεται τον κόσμο και έρχεται σε επαφή μέσω της παρατήρησης και της δράσης με αυτόν. Το σώμα έχει μία ενεργητική, δραστική φύση. Μια επεκτατικότητα της εσωτερικής πολικότητας στον έξω κόσμο.

Τα συναισθήματα είναι το ανάλογο των αισθήσεων επί του αστρικού σώματος αυτή τη φορά, που αντιλαμβάνεται το αντίστοιχο αστρικό πεδίο. Με τα συναισθήματα βιώνουμε τον κόσμο, δραστηριοποιούμεθα σε αυτόν και δημιουργούμε κατευθυντήριες τάσεις. Εκεί βιώνουμε εμπειρίες προσωπικές και αγωνιζόμαστε για τα όποια ιδανικά μας. Τα συναισθήματα είναι ισχυρότερα των αισθήσεων και γι’ αυτό μπορεί κάποιος να αντλήσει δύναμη από ένα συναίσθημα που προέρχεται από την αφοσίωση του σε ένα ιδανικό και να κάνει πράγματα που οι αισθήσεις του τον πληροφορούν ότι είναι επικίνδυνα. Σε μία πυρκαγιά μία μητέρα θα μπει μέσα στο φλεγόμενο σπίτι να σώσει το παιδάκι της.

Οι σκέψεις είναι επίσης πύλες – εργαλεία της συνείδησης. Μέσα από αυτές επεξεργαζόμαστε την αλήθεια των αντιλήψεων που προέρχονται τόσο από τον χώρο των αισθήσεων, όσο και τον χώρο των συναισθημάτων. Εκεί θα διαμορφώσουμε απόψεις που θα είναι ανεξάρτητες από τις προσωπικές προτιμήσεις των αισθήσεων, όσο και των συναισθημάτων που είναι πάντοτε προσωπικά. Η συνείδηση στην σκέψη βρίσκει το καθαρότερο, το πιο ελεύθερο και πιο καλό εργαλείο που θα την βοηθήσει στο μεγάλο έργο της που είναι το έργο της Ψυχής. Αυτά όλα, μέχρι εδώ, είναι η ζωή της σωματικής μας όψης και των εργαλείων ή πυλών της.

Η Βούληση είναι το δυσκολότερο να κατανοηθεί γιατί προέρχεται από τον χώρο του πνεύματος μας που βρίσκεται πιο πέρα από την ψυχή μας με την οποία ήδη η πλειονότητα δεν έχει αποκτήσει ενσυνείδητη επαφή. Συνήθως η βούληση συγχέεται με την επιθυμία. Ο απλός άνθρωπος λέει «Θέλω» και εννοεί «Επιθυμώ». Όσοι έχουν τοποθετήσει το βήμα τους πάνω στην εσωτερική Ατραπό της Προετοιμασίας ή της Μαθητείας και οι Μυημένοι αφυπνίζονται σταδιακά στην διαφορά μεταξύ επιθυμίας και βούλησης. Η επιθυμία είναι κατάσταση του αστρικού πεδίου και του αστρικού σώματός μας, ενώ η Βούληση προέρχεται από το Πνεύμα, τον Ανώτερο Εαυτό μας. Έτσι έχουμε:

  • Πνεύμα → Βούληση
  • Ψυχή → Συνείδηση
  • Σώμα → Σκέψη, Συναίσθημα, Αίσθηση

Η Συνείδηση επίσης έχει τρεις όψεις:

  • Μαζική συνείδηση — Ενστικτώδης Αντίληψη — ζώδιο του Καρκίνου
  • Αυτοσυνείδηση — Νοήμων Αντίληψη — ζώδιο του Λέοντα
  • Ομαδική συνείδηση — Διαισθητική Αντίληψη — ζώδιο του Υδροχόου

Η αυτοσυνείδηση που αποκτιέται στο ζώδιο του Λέοντα, με την βοήθεια και την εργασία της Πέμπτης ακτίνας, έχει και αυτή τριαδική υπόσταση:

  • Αυτοσυνείδηση της Προσωπικότητας — Ταύτιση με το Εγώ της Προσωπικότητας
  • Αυτοσυνείδηση της Ψυχής — Ταύτιση με το Εγώ της Ψυχής
  • Αυτοσυνείδηση του Πνεύματος — Ταύτιση με το Εγώ του Πνεύματος, Ανώτερου Εαυτού
Η αυτοσυνείδηση του Εγώ της Προσωπικότητας αναπτύσσεται στον μη εξελιγμένο τύπο Λέοντα. Η αυτοσυνείδηση του Εγώ της Ψυχής αναπτύσσεται στον πιο εξελιγμένο τύπο που οδεύει προς την εσωτερική Ατραπό της Προετοιμασίας και στους αποδεδεγμένους Μαθητές που στον Πυθαγορισμό λέγονται Μαθηματικοί. Η αυτοσυνείδηση του Εγώ του Ανώτερου Εαυτού αναπτύσσεται στους Μυημένους. Βρίσκει την πλήρη εκδήλωσή του και έρχεται η πλήρης ταύτιση με αυτό το Εγώ από την τρίτη μύηση και μετά. Συχνά αναφέρεται απλά ως Ανώτερο Εγώ.

Καλή συνέχεια του Θέρους, Θερισμού!
 
 
 
————————————
Βιβλιογραφία
Εσωτερική Αστρολογία – Αλίκη Μπέιλη, Ντβαλ Κουλ
Εσωτερική Ψυχολογία τομ. Ι – Αλίκη Μπέιλη, Ντβαλ Κουλ