Για την Γυναίκα, τον Άνδρα, το θηλυκό και το αρσενικό


Δημoσιεύτηκε: Πέμπτη, 8 Μαρ 2018 στις 17:18

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, αισθάνθηκα την ώθηση να επικοινωνήσω κάποιες από τις σκέψεις μου πάνω στο θέμα της ζωής της γυναίκας, που οπωσδήποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς να αναφερθούμε και στην ζωή του άνδρα. Δεν παραβλέπουμε το ότι ξεκίνησε να εορτάζεται η ημέρα της Γυναίκας από τον αγώνα των γυναικών για ίσα δικαιώματα, στον οποίο στεκόμαστε με σεβασμό. Απλά με την αφορμή, θα πλησιάσω το θέμα από μία γενική και βαθύτερη οπτική, που θα πρέπει επίσης να ερευνούμε. Για να ασχοληθούμε λοιπόν με το θέμα αυτό, θα πρέπει πρώτα να διακρίνουμε την διαφορά μεταξύ γυναίκας και θηλυκού, όπως και άνδρα και αρσενικού. Διότι όταν λέμε ότι η γυναίκα είναι θηλυκή και ο άνδρας αρσενικός, δεν κάνουμε άλλο από το να αναφερόμαστε στην φυσική, στην σωματική υπόσταση των δύο φύλων. Ενώ δεν περιέχονται σε αυτό τον χαρακτηρισμό, οι άλλες όψεις του ανθρώπινου όντος, όπως είναι το συναίσθημα και η νόηση. Η πλατιά κοινωνική συνείδηση μέχρι σήμερα όταν αναφέρεται σε θηλυκό και αρσενικό, δεν αναρωτιέται καθόλου αν υπάρχει θηλυκό και αρσενικό συναίσθημα ή σκέψεις. Όμως δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το γυναικείο ζήτημα αν δεν συμπεριλάβουμε όλες τις όψεις του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στο φύλο του φυσικού σώματος και να περιμένουμε ότι θα καταλάβουμε πραγματικά τι γίνεται. Για να πλησιάσουμε, λοιπόν, αυτό το θέμα, θα χρειαστεί να αναφερθώ σε κάποια βασικά θέματα, γνωστά ίσως σε αρκετούς.

Το πρώτο έχει σχέση με την σύσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελείται από τρία μέρη: το σωματικό μέρος, το συναισθηματικό και το νοητικό. Κατά τον εσωτερισμό, ο άνθρωπος αποτελείται από τρεις όψεις: Πνεύμα, Ψυχή και Σώμα. Η όψη του Σώματος πάλι, αποτελείται και αυτή από τρεις όψεις, τρία σώματα: το φυσικό σώμα, το αστρικό σώμα και το νοητικό σώμα. Το επόμενο που χρειάζεται να αντιληφθούμε, είναι το ότι υπάρχει αρσενικό και θηλυκό και εκτός του φυσικού σώματος, στο συναίσθημα και την νόηση. Ή να το πούμε αλλιώς, όπως το φυσικό σώμα έχει αρσενικό και θηλυκό, το ίδιο συμβαίνει και με το αστρικό και το νοητικό σώμα. Επιπλέον, κρίσιμης σημασίας είναι ότι, οι πολικότητες των σωμάτων εναλλάσσονται κατά σειρά. Έτσι μία γυναίκα έχει φυσικό σώμα θηλυκό, αστρικό σώμα αρσενικό και νοητικό σώμα θηλυκό. Ομοίως ένας άνδρας έχει φυσικό σώμα αρσενικό, αστρικό σώμα θηλυκό και νοητικό σώμα αρσενικό. Να προσθέσουμε την κοινά γνωστή άποψη, ότι πάντοτε το αρσενικό είναι το ισχυρότερο. Σε όλα τα ζώα, αλλά και στα φυτά, πάντα τα αρσενικά είναι δυνατότερα. Έτσι το θηλυκό αστρικό σώμα του άνδρα είναι ασθενέστερο του γυναικείου αρσενικού αστρικού σώματος. Εδώ μπορούμε να βρούμε και απαντήσεις, στα θέματα που συχνά αναφέρονται στο πώς τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρουν τα χαρακτηριστικά και των δύο φύλων.

Από αυτές τις παρατηρήσεις προκύπτουν πολλά θέματα και βρίσκουν σε αυτές λύση πολλά, που θεωρούνται δυσνόητα. Ένα παράδειγμα είναι το ερώτημα: γιατί έχουν περισσότερο δυναμική παρουσία στους χώρους της νοητικής δημιουργίας οι άνδρες; Μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτό από το ότι οι άνδρες έχουν ισχυρότερα τα νοητικά σώματα τους, αφού είναι αρσενικά. Αυτό πολύ κακώς θεωρείται μειονέκτημα των γυναικών και δείχνει το πόσο δύσκολο είναι να κατανοηθεί ο χώρος του αστρικού μας σώματος, στον οποίο είναι το ισχυρό φύλο η γυναίκα. Αν πάρουμε την πιο γνωστή μας λειτουργία του συναισθήματος, δεν θα έπρεπε να το έχουμε τόσο παραμερισμένο. Αλλά μήπως αυτό προκύπτει λόγω ακριβώς της δυσκολίας του θέματος; Αν μάλιστα λάβουμε υπόψιν ότι στον χώρο του συναισθήματος υπάρχει η μεγαλύτερη πηγή των προβλημάτων μας, είναι φυσικό να μην θέλουμε να ασχοληθούμε μαζί τους και να προσπαθεί ο μέσος άνθρωπος να καταχωνιάσει «κάπου» τα συναισθήματα του, ώστε να μπορεί να τα παραβλέπει και έτσι να δημιουργεί την ψευδαίσθηση της «ησυχίας» του. Σίγουρα σε αυτή την τακτική, ποιο ύποπτος είναι ο άνδρας, που είναι πιο αδύναμος απ’ την γυναίκα στον χώρο του συναισθήματος. Έτσι, συνθέτοντας όλες αυτές τις παρατηρήσεις θα δούμε ότι προκύπτει μια άλλη οπτική θεώρηση των δύο φύλων, του άνδρα και της γυναίκας. Βλέπουμε από πού προκύπτει η νοητική δύναμη των ανδρών και είναι εύκολα κατανοητό. Το δύσκολο όμως είναι να κατανοήσουμε τις σημαίνει να έχει κάποιος αρσενικό αστρικό σώμα, όπως συμβαίνει με τις γυναίκες. Παράλληλα θα παρατηρήσει κάποιος, ότι ο άνδρας έχει δύο αρσενικά σώματα και ένα θηλυκό σώμα, ενώ η γυναίκα έχει ένα αρσενικό και δύο θηλυκά. Από αυτό και με μία πρώτη ματιά θα συμπέραινε εύκολα κανείς, ότι αυτό από μόνο του αποτελεί απόδειξη ότι ο άνδρας είναι το ισχυρό φύλο. Είναι όμως αλήθεια αυτό; Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να καταλάβουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τι είναι το κάθε ένα από αυτά τα σώματα. Πως λειτουργούν, ποιες λειτουργίες επιτελούν, όπως και σε ποιο εξελικτικό στάδιο βρίσκονται μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτά τα θέματα περιέχουν απόψεις που προέρχονται από τον χώρο του εσωτερισμού και οπωσδήποτε περιέχουν ζητήματα πολύ σοβαρά που αφορούν την δομή των αόρατων κόσμων και σίγουρα δεν θα καλύψουμε όλο αυτό το έδαφος στο παρόν κείμενο. Θα πλησιάσουμε τόσο, όσο μας είναι χρήσιμο για το θέμα μας.

Η νόηση είναι το βασικό χαρακτηριστικό της εμπειρίας του νοητικού μας σώματος και είναι κατανοητό ότι σχετίζεται με τον χώρο της σκέψης, τον χώρο των ιδεών. Το αστρικό σώμα σχετίζεται με τον χώρο που ονομάζουμε συναίσθημα, ή χώρο του ψυχισμού. Στην καθημερινή γλώσσα και στις σημερινές επιστήμες το συναίσθημα και ο ψυχισμός δεν έχουν οριστεί με ένα ξεκάθαρο τρόπο. Τόσο οι σκέψεις όσο και τα συναισθήματα, επιτελούν διάφορες λειτουργίες, όπως ακριβώς και το φυσικό μας σώμα. Μας βοηθάει να το καταλάβουμε αυτό και από το ότι αναφερόμαστε σε σώμα του συναισθηματικού (αστρικό) και σώμα της νόησης (νοητικό). Κάποιες λειτουργίες σχετίζονται με τον κύκλο αυτοσυντήρησης του κάθε σώματος, κάποιες άλλες με τις διαδικασίες της συνείδησης και άλλες με τις διαδικασίες της δράσης, της παρέμβασης στον κόσμο. Η συνείδηση στο φυσικό σώμα εργάζεται μέσω των αισθήσεων. Αντίστοιχα ερχόμαστε σε επαφή με σκέψεις μέσω των αισθητηρίων του νοητικού μας σώματος, ενώ υπάρχουν διαδικασίες πρόσληψης και αφομοίωσης σκέψεων, ιδεών. Οι σκέψεις και αυτές είναι υλικά αντικείμενα, όπως είναι ένα μήλο, ένα δέντρο, κτλ. Οι άνθρωποι τα γνωρίζουν αυτά με την διαίσθηση τους και γι αυτό λένε εκφράσεις όπως: «όσο το σκέφτομαι δεν μπορώ να το χωνέψω». Ο άνθρωπος τρέφει το νοητικό του με την λήψη και αφομοίωση ιδεών. Οι αισθήσεις του νοητικού σώματος τον βοηθούν να «ψηλαφίσει» τις ιδέες, να τις εξετάσει, να τις περιεργαστεί. Η κατανόηση είναι διαδικασία αφομοίωσης μιας ιδέας.

Τα ίδια συμβαίνουν και με το αστρικό σώμα. Και αυτό πρέπει να τραφεί και έχει αισθητήρια μέσω των οποίων λειτουργεί η συνείδηση στον συναισθηματικό χώρο. Το αστρικό σώμα τρέφεται με συναισθήματα και μέσω των αστρικών αισθήσεων «βλέπει», «ακούει», «αγγίζει» κτλ τα συναισθήματα τα δικά του ή των άλλων. Ένα στοιχείο που θα προσθέσουμε εδώ στην νοητική μας φαρέτρα είναι το ότι το συναίσθημα είναι η κινητήριος δύναμη του ανθρώπου. Η κίνηση, η κάθε δράση, εκκινεί από το συναισθηματικό μέρος. Σε αυτά κρύβεται μια βαθύτερη αλήθεια που σχετίζεται με την πραγματική ενέργεια που απαιτείται για την δράση, για την ζωή. Αυτό σχετίζεται με πολύ βαθιά θέματα και σχετίζεται με το ότι στο αστρικό πεδίο γίνεται η παραγωγή της ενέργειας. Είναι το Αστρικό Φως που αναφέρει ο Ελίφας Λεβί, ο κρίσιμος παράγων της μαγείας και με αυτήν την ενέργεια ασχολήθηκαν πάντα οι εσωτεριστές, οι αλχημιστές, οι μάγοι κ.α.

Το αστρικό σώμα είναι δραστικό σώμα ή σώμα της δράσης. Από αυτό και μόνο μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι δεν είναι σώμα στο οποίο εύκολα αναπτύσσεται η συνειδητή γνώση, η επίγνωση, κτλ. Η δραστικότητα και η συνείδηση είναι ένας δύσκολος συνδυασμός. Για να το καταλάβουμε ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι είναι ένας αθλητής, που ετοιμάζεται να κάνει ένα άλμα επί κοντώ. Ξεκινάει και αρχίζει να τρέχει με το κοντάρι τεντωμένο μπροστά για να κάνει το άλμα. Καθώς τρέχει πάει κάποιος και του λέει: «συγγνώμη τι ώρα έχετε»; Εκείνη τη στιγμή ο αθλητής γυρνάει το κεφάλι του να δει σαστισμένος από τον πολύπλοκο συνδυασμό εννοιών που του εμφανιζόταν μια τέτοια στιγμή, χάνει την ισορροπία του και πέφτει κάτω. Το να γνωρίζει εκείνη την στιγμή, να έχει γνωστικές λειτουργίες ενεργές, θα έχει το αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει και να κάνει το άλμα. Η δράση είναι εξωστρεφής λειτουργία, ενώ η συνείδηση, η γνωστική λειτουργία είναι ενδοσκοπική. Η κυριαρχία της ενέργειας και της δράσης στο αστρικό σώμα, είναι που το κάνει να κυβερνάται στο συνειδησιακό επίπεδο της προσωπικότητας από τον πλανήτη Άρη, ενώ στο επίπεδο πέραν της προσωπικότητας, από τον πλανήτη Ποσειδώνα. Ο Άρης δεν ανήκει στους συνειδησιακούς και γνωσιολογικούς πλανήτες. Ο Ποσειδώνας είναι το βασιλικό πνεύμα των υδάτων, σύμβολο του ιδανικού τύπου νόησης και δράσης του αστρικού κόσμου. Υπό τον Ποσειδώνα αναπτύσσεται η συνειδητή αστρική ζωή, ή η υδάτινη μορφή της συνείδησης. Αυτή η μορφή συνείδησης έχει βιωματική μορφή. Έρχεται σε άμεση επαφή με τα πράγματα, χωρίς να χρειάζεται επεξεργασία αναλυτική και συνθετική. Με αυτή έρχεται κανείς σε επαφή με την ουσία ενός πράγματος, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει λεπτομέρειες, τεχνικές γνώσεις κτλ. Πόσα ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε για το θέμα αυτό! Ερχόμαστε όμως πάλι στα δύο φύλα.

Η γυναίκα έχει αρσενικό και άρα, ισχυρότερο από τον άνδρα αστρικό σώμα. Έτσι είναι ισχυρή και γίνεται εύκολα ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στον συναισθηματικό κόσμο, όπως ακριβώς είναι ο άνδρας στον φυσικό κόσμο. Αυτό μπορείτε πολύ εύκολα να το διαπιστώσετε αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ζευγάρι και ειδικά αν παρατηρήσετε ζευγάρια μεγάλης ηλικίας. Στην μεγάλη ηλικία όταν ο άνδρας φθίνει σωματικά και ειδικά όταν χάνεται η σεξουαλική του κυριαρχικότητα, τότε βλέπουμε, ότι γίνεται πολύ «μικρός» απέναντι στην γυναίκα του. Οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Αυτό γίνεται γιατί η δύναμη του αστρικού σώματος δεν μειώνεται με τον ίδιο τρόπο που μειώνεται του φυσικού. Αφού άλλωστε όταν πεθαίνει το φυσικό σώμα, το αστρικό είναι ακόμα νέο. Θα έρθει η ώρα του και εκείνου να πεθάνει, αλλά θα είναι πάρα πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του φυσικού, που μπορεί να περνούν ακόμα και τα 200-300 χρόνια. Αυτός ο χρόνος διαφέρει ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται εξελικτικά μία ψυχή. Οι μεγάλες γυναίκες λοιπόν, συνήθως βλέπουν τους άνδρες τους και τους φέρονται σαν να είναι μικρά παιδιά. Αν και αυτό γίνεται και σε άλλες ηλικίες πολύ συχνά. Αυτό όμως δεν θεωρείται, στην υλιστική εποχή μας, μια μορφή δύναμης και σε αυτό έχει συντείνει τόσο ο γενικός αποπροσανατολισμός της ανθρωπότητας, όσο και η προσπάθεια των ανδρών να αμυνθούν στην ουσιαστική γυναικεία επικυριαρχία.

Η ισχύς της γυναίκας λοιπόν είναι πολύ μεγάλη, αφού είναι μεγαλύτερη η δύναμη του συναισθήματος, από την δύναμη του σώματος. Μπορεί οι άνδρες να μπορούν ως ρωμαλεώτεροι να κακοποιήσουν και να κυριαρχήσουν σωματικά στις γυναίκες, αλλά στο συναισθηματικό επίπεδο οι άνδρες είναι αδύναμοι και συμβαίνει το αντίθετο. Οι άνδρες στην ουσία είναι καταδικασμένοι, να κυριαρχούνται από την γέννηση τους μέχρι τον θάνατο τους, από τις γυναίκες. Ο πρώτος δυνάστης του άνδρα είναι η μάνα του, η οποία κυριαρχεί συναισθηματικά απόλυτα επάνω του και ειδικά αν ο πατέρας δεν μπορεί να προσφέρει λύση στην αντιμετώπιση της αρσενικής (συναισθηματικής) πλευράς των γυναικών. Μετά ο άνδρας μαθαίνει να κυριαρχούν επάνω του οι γυναίκες και αν δεν αφυπνιστεί, θα επιλέγει δυνάστριες ερωμένες και τελικά μία σύντροφο, που θα είναι ο συναισθηματικός και ψυχικός του δυνάστης. Εδώ δεν αναφέρομαι στην ψυχή που αναφέρει ο εσωτερισμός, αλλά σε αυτό που λένε ψυχισμό ο πολύς κόσμος και οι επιστήμονες και που είναι η ψυχική όψη της προσωπικότητας και εδρεύει στο αστρικό σώμα. Η αστρική ενέργεια είναι τρομερή και γι αυτό πάντοτε οι γυναίκες μάγισσες ήταν πολύ ισχυρές στην αστρική μαγεία, όπου δουλεύουν με το συναίσθημα. Διεγείρουν μέσα τους θύελλες συναισθηματικές και αν μισήσουν, παράγουν πολύ δυνατά ενεργειακά κύματα, στο αστρικό πεδίο, όπως επίσης και αν αγαπήσουν. Οι άνθρωποι το έχουν βιώσει αυτό, γι αυτό ξέρουν ότι μία γυναίκα μπορεί να σώσει έναν άνδρα, ή μπορεί να τον καταστρέψει. Ενώ σε παλαιότερες εποχές αυτό ήταν πολύ κατανοητό και αποδεκτό και έδιναν τιμητική θέση στις γυναίκες και στο Πάνθεον τους, σήμερα στον υλιστικό μας πολιτισμό, η πλευρά αυτή του ανθρώπου παραμελείται και αυτό φέρει φορτίο ευθύνης στο ότι έχουν αυξηθεί ραγδαία οι ασθενείς των ψυχιάτρων. Δείτε πως οι Μίνωες αντιμετώπιζαν το θηλυκό, στην Μινωίτισα θεά των Φιδιών, δείτε τις θεές του Ολύμπου, κτλ. Όταν κάποτε η επιστήμη μελετήσει την συναισθηματική ενέργεια, αυτά θα γίνουν περισσότερο κατανοητά και φανερά. Τι γίνεται όμως με τον άνδρα;

Είπαμε ότι ο άνδρας έχει δύο αρσενικά σώματα και ένα θηλυκό και από αυτό θα πρέπει να είναι ο ισχυρότερος συνολικά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και θα δούμε γιατί. Το πρώτο πρόβλημα είναι η συνολική κατάσταση του νοητικού σώματος των ανθρώπων. Το φυσικό σώμα στον άνθρωπο είναι το τελειότερα αναπτυγμένο σώμα, μιας και έχει ιστορικό πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ετών. Το αστρικό σώμα δεν έχει τόση εμπειρία όση το φυσικό, αλλά είναι πλήρως αναπτυγμένο. Τελειοποιήθηκε κατά την τέταρτη ρίζα φυλή στην Ατλαντίδα. Το νοητικό σώμα απ’ την άλλη, δεν έχει ακόμα πλήρως αναπτυχθεί και ολοκληρωθεί. Σε κάποιους μπορεί να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί πλήρως και αυτόνομα, από την προσωπική τους προσπάθεια, ενώ στους υπόλοιπους χρησιμοποιείται με ένα αυτοματικό, μηχανιστικό, παθητικό και εξαρτώμενο τρόπο. Το νοητικό σώμα θα ολοκληρωθεί στον παρόντα κύκλο της πέμπτης ρίζας φυλής, η οποία έχει και κύριο σκοπό της, ακριβώς την ολοκλήρωση του νοητικού σώματος της ανθρωπότητας. Οπότε καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται, όπως μπορούμε να υποψιαστούμε προς τα που πρέπει να κατευθύνουμε τις προσπάθειες μας.

Οι άνδρες στερούνται της πλήρους λειτουργικότητας του αρσενικού νοητικού τους και δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι κατέχουν την αρσενική νοητική τους δύναμη. Αυτό σχετίζεται με το ότι όπου και αν γυρίσουμε το βλέμμα μας, βλέπουμε άτομα που δεν χρησιμοποιούν την νόηση τους αυτόνομα και αυτόφωτα, αλλά απλά αναπαράγουν ιδέες άλλων, που συνήθως τις προσλαμβάνουν «αμάσητες», όπως συνηθίζει να λέγεται, από τα ΜΜΕ ή άλλες οδούς. Έτσι η γυναίκα είναι ισχυρότερη από τον άνδρα με ανολοκλήρωτο νοητικό, αφού το αστρικό σώμα είναι ασύλληπτα πιο ισχυρό από το φυσικό. Εκτός αυτού, το αστρικό μπορεί να ζήσει τριπλάσιο ή και περισσότερο χρόνο από το φυσικό. Συνολικά αν μπορούσαμε να μετρήσουμε την ανθρώπινη συνολική ισχύ με 100 μονάδες, η γυναίκα διαθέτει τις 75 και ο άνδρας τις 25. Όταν κάποτε ολοκληρωθεί το νοητικό της ανθρωπότητας, τότε ο άνδρας θα μπορέσει να βγει από την αφάνεια και θα καταφέρει να διεκδικήσει μια θέση ισότητας απέναντι στην γυναίκα. Λέω ισότητας, γιατί αφότου ολοκληρωθεί το νοητικό σώμα της ανθρωπότητας, τότε θα εξισορροπήσει ο άνδρας με την γυναίκα και δεν θα υπερισχύσει επάνω της, αλλά θα αποτελέσει το 50% με την γυναίκα να γίνεται το άλλο 50%, ώστε η ένωση τους να μπορεί να είναι πλήρης και ισότιμη, όπως θα πρέπει να είναι. Μέχρι τότε θα ζούμε επί της ουσίας υπό μητριαρχικό καθεστώς. Ας λένε ότι βρισκόμαστε σε πατριαρχικό καθεστώς. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πατριαρχικό, αλλά δεν μπορούν. Αυτό φυσικά παράγει ασχήμιες. Μπορεί οι άνδρες να υπερισχύουν στον φυσικό κόσμο και άρα να προβάλλονται ευκολότερα στον σημερινό υλιστικό μας πολιτισμό, αλλά οι γυναίκες είναι οι ουσιαστικοί κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Αλίμονο σε όποιον κακοποιεί την γυναίκα του! Μπορεί να καταφέρνει να την κάνει να υποφέρει σωματικά, αλλά θα έρθει η ώρα, που η γυναίκα, όπως είναι ο φυσικός νόμος της δράσης – αντίδρασης, κάποια στιγμή θα πάρει την εκδίκηση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο, λέει η παλιά ρήση. Αργά ή γρήγορα ο άνδρας θα υποκύψει στο ενεργειακό σφυροκόπημα της γυναίκας. Γι αυτό πάντα λέω στους άνδρες που γνωρίζω, να προσέχουν τις γυναίκες και να τις σέβονται και να έχουν σχέσεις δικαιοσύνης μαζί τους, ώστε τουλάχιστον αν οτιδήποτε συμβεί να βρίσκονται με την πλευρά του δικαίου. Η γυναικεία δύναμη ως υδάτινη, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του νερού. Μεγάλοι δάσκαλοι των πολεμικών τεχνών πάντα αναγνώριζαν την δύναμη του νερού και μαθήτευαν στους τρόπους της. Για να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο τις γυναίκες, χρειάζεται να αφουγκραστούμε το νερό.

Το νερό έχει πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Δείτε πως επεκτείνεται η υγρασία, πως ένα ποτάμι κινείται διεισδύοντας στις μικρότερες πτυχές του εδάφους. Η σταγόνα του νερού μπορεί να σκάψει και την πιο σκληρή πέτρα. Αυτές και πολλές ακόμα είναι οι ποιότητες της γυναικείας ισχύος. Σίγουρα οι άνδρες προσπαθούν να ελέγξουν τις γυναίκες και να απελευθερωθούν από τον ουσιαστικό ζυγό τους που από κάτω του βρίσκονται και κυρίως από την εποχή της Ατλαντίδας και μετά. Στον κύκλο που βρισκόμαστε με το υποτιθέμενο πατριαρχικό σύστημα, οι άνδρες προσπαθούν να ελέγξουν, να κυβερνήσουν, να περιορίσουν την γυναίκα, επειδή την φοβούνται. Προσπαθούν και να αποτινάξουν τον αδυσώπητο γυναικείο ζυγό της μητριαρχίας στην οποία ακόμα ζούμε. Παρ’ όλες τις προσπάθειες των ανδρών να επιβληθούν με την σωματική τους ρώμη και την κοινωνική της έκφραση. Ας διαδίδουν ότι θέλουν οι άνδρες στην προσπάθεια τους να χειραφετηθούν, μιλώντας για δήθεν πατριαρχικό σύστημα. Τείνουμε προς ένα πατριαρχικό σύστημα και την απελευθέρωση των ανδρών και αυτό θα γίνει μετά την δική μας περίοδο, στην 6η ρίζα φυλή. Όπως είπα ήδη όμως, τότε πλέον θα επιτευχθεί η πραγματική ισότητα των δύο φύλων. Η πραγματική ισότητα και όχι η επίπλαστη που διαδίδεται στον υλιστικό πολιτισμό μας σήμερα. Η ισότητα ατόμων ισάξιων. Τώρα αφού δεν είναι ισάξιοι γυναίκες και άνδρες, πως θα υπάρξει ισότητα; Φυσικά ακούγονται λίγο ανάποδα αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.

Γι αυτό λέω προς όλες τις αναγνώστριες μου, να μην παρασύρονται από τις διακηρύξεις ενός συστήματος που είναι συγκρουσιακό, διχαστικό και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, από το να αποκτήσουν πραγματική αντίληψη της δύναμης τους. Μην υποβάλλεστε από απόψεις που λένε ότι η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Είναι ο πόλεμος που σας κάνουν οι άνδρες που προωθεί αυτές τις απόψεις. Αλλά δεν πρέπει να καμφθείτε και φυσικά δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, αλλά να συνειδητοποιήσετε ποιες είσαστε. Για να βοηθήσετε και τους άνδρες της ζωής σας, είτε είναι παιδιά σας, είτε οι σύντροφοι της ζωής σας, να κατανοήσουν το τι συμβαίνει και το ποιοι είμαστε, ώστε να επέλθει αρμονία στις οικογένειες σας και στις στενές σας σχέσεις. Αυτός ο αγώνας είναι που θα μας φέρει κάποια στιγμή να επιτύχουμε την ποθούμενη αρμονία μεταξύ των «διδυμικών» αντιθέτων, που εκφράζουμε γυναίκες και άνδρες. Για τους άνδρες αναγνώστες θα έλεγα να προσπαθήσουν να κατανοήσουν το άγνωστο που κρύβει η γυναίκα μέσα της και να προσπαθήσουν να μάθουν να την σέβονται, αν θέλουν να τους σεβαστεί κι εκείνη. Θα πρέπει μεταξύ ενός ζευγαριού να επικρατήσει η δικαιοσύνη και να σταματήσει η συγκρουστικότητα. Η σύγκρουση άλλωστε στην ουσία βρίσκεται μέσα στον καθένα μας, σε άνδρες και γυναίκες, αφού μέσα μας πρέπει πρώτα να φιλιώσει το αρσενικό με το θηλυκό.