Η ασκητική της Εσωτερικής Αστρολογίας


Δημoσιεύτηκε: Κυριακή, 14 Ιούν 2015 στις 20:12

Κάποιες φορές ο όρος Εσωτερική Αστρολογία μπερδεύει τους μη εξοικειωμένους με το θέμα και την Αστρολογία ευρύτερα, ενώ κάποιοι νομίζουν είναι μια αστρολογία απλά σε σύνδεση με οποιαδήποτε μορφή εσωτερισμού ή αποκρυφισμού. Πολλοί κάνουν ερωτήσεις (σε προσωπικό επίπεδο) για το θέμα αυτό. Περιμένουν ότι όποιος ασχολείται με την αστρολογία αυτή θα είναι παντελώς ξένος με κάθε άλλη μορφή της αρχαίας αυτής επιστήμης. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια.

Η Εσωτερική Αστρολογία λειτουργεί συνθετικά και ευθυγραμμίζει τον μελετητή της αστρολογίας στην «τελική ευθεία» της συνολικής φιλοσοφίας και στάσης του απέναντι στα βασικά και θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στην ύπαρξη του ανθρώπου. Η Εσωτερική Αστρολογία δίνει στην Πνευματική Σφαίρα τα σημεία που θα αποτελέσουν εφαλτήρια και σημεία στήριξης της γενικής λειτουργικότητας του ασχολούμενου με την αστρολογία στο σήμερα και στο μέλλον. Βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με όλα τα σύγχρονα πνευματικά ρεύματα και πηγάζει από την ίδια πηγή που και αυτά αντλούν την ύπαρξη τους.

Έτσι ο ασχολούμενος με την αστρολογία αυτή, μπορεί και πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις άλλες μορφές αστρολογίας στην θετική τους και προοδευτική μορφή, και ότι έχουν σήμερα να μας δώσουν. Κατά την κατάστρωση του ωροσκοπίου κάποιου ατόμου ο Εσωτερικός αστρολόγος λοιπόν θα χρησιμοποιήσει την πληροφορία της Παραδοσιακής Αστρολογίας, της Μοντέρνας (ή επονομαζόμενης «Επιστημονικής») Αστρολογίας, της Αγιουρβεδικής Αστρολογίας, της Ιατρικής Αστρολογίας, κλπ.

Η ανασυρόμενη πληροφορία από αυτές τις σχολές αστρολογίας δεν θα υποτιμηθεί, αλλά θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί στο τελικό στάδιο σε μία πληροφορία πρακτικά και πνευματικά χρήσιμη. Που θα μπορεί να φωτίσει το άτομο που ζήτησε την αστρολογική συμβουλευτική ως προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του συνολικού άρματος της ύπαρξης του φυσικά, ενεργειακά, ψυχικά και πνευματικά.

Ο Εσωτερικός Αστρολόγος από τα πρώτα που θα πρέπει να αναπτύξει στην συνείδηση του είναι ότι η αυτογνωσία είναι το μόνο μονοπάτι που έχει ενδιαφέρον και αξίζει γι’ αυτό να ζει κανείς. Ακόμα ότι η Αυτογνωσία και η Θεραπεία είναι μία και η αυτή Τέχνη-Διαδικασία.

Έτσι ο Εσωτερικός Αστρολόγος πρέπει να προετοιμάζει τον εαυτό του, ώστε να μπορεί να λάβει την βαθύτερη πληροφορία, που σχετίζεται με το άτομο που του ζητά την συμβουλευτική του συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβάλλει διαρκώς και αδιαλείπτως τον εαυτό του στην εσωτερική ασκητική που απαιτείται, ώστε να μπορεί να είναι φορέας αυτής της ετοιμότητας. Να μπορεί, και να έχει το δικαίωμα- από τους εσωτερικούς νόμους- να εργάζεται με ανώτερα επίπεδα πληροφορίας.

Το να μπορεί κάποιος να ανασύρει πληροφορία προερχόμενη από την ψυχική σφαίρα, είναι κάτι που δεν διδάσκεται, παρά μόνο από το μεγάλο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Μητέρας, που είναι η ίδια η Ζωή και οπωσδήποτε η μία ενσάρκωση δεν αρκεί γι’ αυτή την Μαθητεία.

Αυτή η οπτική επόμενο είναι να δίνει την διάσταση η συμβουλευτική με ένα Εσωτερικό Αστρολόγο να παίρνει την μορφή της εσωτερικής καθοδήγησης και της θεραπευτικής με την βαθύτερη ψυχοσωματική σημασία. Διότι όπως ξαναείπαμε η Θεραπεία είναι η Αυτογνωσία και αν η Αστρολογία μπορεί να κινηθεί σε αυτά τα βήματα μπορεί να είναι χρήσιμη και αληθινή. Αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξης.

ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ