Χειμερινό Ηλιοστάσιο, 2020 (μέρος γ΄)


Δημoσιεύτηκε: Κυριακή, 20 Δεκ 2020 στις 16:26
Το παρόν κείμενο αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας μας με την σύνοδο Δία και Κρόνου της 21ης Δεκεμβρίου 2020. Παραπομπές προς τα άλλα μέρη θα βρείτε στο τέλος του κειμένου.

Λέγοντας σε μία φράση αυτό που συμβαίνει θα πούμε ότι ο παραδοσιακός κυβερνήτης του Υδροχόου, ο Κρόνος, κάνει σύνοδο με τον εσωτερικό κυβερνήτη του ζωδίου, τον Δία! Οι δύο πλανήτες είναι ένα ζευγάρι που δρουν στο εξωτερικό επίπεδο εκεί που το άτομο αλληλεπιδρά με το κοινωνικό περιβάλλον. Το ότι ο Δίας συναντιέται με τον Κρόνο στην εσωτερικά κυρίαρχη θέση του είναι κάτι σημαντικό. Όπως και το ότι ο Κρόνος εδώ έχει την παραδοσιακή του κυριαρχία.

Οι εσωτερικές κυριαρχίες δρουν στην ψυχική σφαίρα και αποτελούν διαύλους μέσα από τους οποίους η ψυχή προωθεί τις θέσεις της, τις θελήσεις της προς έκφραση. Αν το άτομο δεν έχει λειάνει, αν δεν έχει προετοιμάσει το υλικό του μέρος, την προσωπικότητα ώστε να είναι συνεργάσιμη, οι εκδηλώσεις αυτές θα αποσοβηθούν ή θα εμποδιστούν γιατί δεν θα γίνονται κατανοητές οι αιτιάσεις τους. Η ισχύς κάποιων πλανητών βοηθούν με αυτό τον τρόπο και με τις κρίσεις που δημιουργούν, να αρχίσει ο άνθρωπος να αφυπνίζεται στη βούληση και τις ανάγκες της ψυχής του.

Όπως ήδη διαφάνηκε στα προηγούμενα μέρη του άρθρου, ο Δίας στον Υδροχόο θα ωθήσει τους ανθρώπους σε τέτοιες καταστάσεις που δεν θα είναι αρκετή η εγκεφαλική και ορθολογιστική σκέψη. Ακόμα και η φιλοσοφική σκέψη δεν θα αρκεί και τα αιτήματα θα είναι προς το να μπουν οι ιδέες σε πράξη. Θα αυξηθεί η επίγνωση ότι η σκέψη θα πρέπει να περιλαμβάνει και το συναίσθημα. Οι γυναίκες θα πάρουν ώθηση από αυτό και ατομικά όσο και κοινωνικά θα ισχυροποιηθούν.

Η καλή συνεργασία συναισθήματος και σκέψης θα βοηθήσει τα βήματα των ανθρώπων ώστε να προωθηθεί η κάθαρση των προσωπικών και ιδιοτελών στοιχείων. Η συνεργασία αυτή μαζί με την κατανόηση της ανάγκης για ηθική κάθαρση θα γίνουν η μήτρα από όπου θα αναδυθεί η διαίσθηση. Η ανιδιοτέλεια δημιουργεί τον δίαυλο της υπέρβασης και του μετασχηματισμού του ατόμου. Άλλος λίγο, άλλος πολύ και ανάλογα με τον βαθμό προετοιμασίας τους, τα άτομα θα έρχονται σε επαφή με την εσωτερική τους επίγνωση.

Οι συνθήκες κατά τα επόμενα χρόνια θα είναι τέτοιες που θα δοθεί τεράστια εξυψωτική ενέργεια που θα βοηθήσει μεγάλο αριθμό ατόμων να αφυπνιστούν στους διαισθητικούς χτύπους της καρδιάς. Τα κανάλια της Καρδιάς ανοίγουν και καλούν την ανθρωπότητα να ανέλθει στην θέση που της ανήκει μέσα στον Κόσμο. Ο νους φωτίζεται και γειώνεται μέσα από την διαίσθηση της σοφίας της καρδιάς μακριά από κενές, επιπόλαιες και επιφανειακές γνώσεις που στήριξαν τον τεχνοκρατισμό και την κενότητα του δυτικού ορθολογισμού.

Η οδός για την αφύπνιση της αδελφότητας των ανθρώπων ανοίγει. Η υγιής λιτότητα μιας καθαρής ματιάς, κάποιων μικρών εκφράσεων,  οι λίγες λέξεις θα αρκούν για την αναγνώριση του άλλου. Τα όρια που βάζει ο Κρόνος στηριζόμενος στο κάρμα καίγονται από εκείνους που καταφέρνουν να προοδεύσουν εσωτερικά και τα πόδια τους αλαφρώνουν στο βάδισμά τους προς επιτεύξεις ανώτερων μορφών επίγνωσης. Η έννοια του χρήματος χάνει την αίγλη της και αυξάνονται οι άνθρωποι που παύουν να βλέπουν τη ζωή μόνο σαν τρόπο απόκτησης υλικών αγαθών.

Στα φυσικά πράγματα ο Δίας απομακρυνόμενος από το ζώδιο της πτώσης του, τον Αιγόκερω, θα φέρει καλυτέρευση της επικοινωνίας των χωρών με την χαλάρωση των απαγορεύσεων των ταξιδιών. Μπαίνοντας ο Δίας στον Αιγόκερω, πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό, ξεκίνησε η απαγόρευση των ταξιδιών στην Wuhan της Κίνας. Τώρα, περνώντας στον Υδροχόο περιμένουμε σταδιακά να αποκατασταθούν οι περιορισμοί των ταξιδιών. Η συμμετοχή του Κρόνου πάντως μας λέει ότι η άρση των απαγορεύσεων για τα μακρινά ταξίδια δεν θα γίνει χωρίς την λήψη μέτρων και κάποια οργάνωση νέου τύπου των μετακινήσεων. Στην μία του όψη ο Υδροχόος μπορεί να αντιδρά με ένα πολύ πειθήνιο τρόπο αν αισθάνεται ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες του. Η οργάνωση των μετακινήσεων και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων με την χρήση κινητών, διάφορων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, εφαρμογών λογισμικού κτλ θα γίνονται μέρος της καθημερινότητας σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό.

Η άλλη όψη του Υδροχόου, που εκδηλώνεται από τα πιο συνειδητά άτομα, τον φέρνει να είναι αντιδραστικός προς τις αυθεντίες που του περιορίζουν την ανεξαρτησία και ωθείται να κάνει ακριβώς το αντίθετο από ότι του λένε. Κάποιοι θα δεχθούν με τυπολατρία τους νέους κανόνες και άλλοι θα αντιδράσουν για ότι θα θίγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα απελευθερωθούν τα ταξίδια, όπως ήδη διαφαίνεται, αλλά και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Πολλά και μεγάλα θέματα θα μας απασχολήσουν που θα θίγουν θέματα νομιμότητας και ευρύτερα Δικαίου. Θα δημιουργηθούν διακρατικές ομάδες για την υποστήριξη των ανθρωπίνων ελευθεριών, αλλά και για την δημιουργία ομαδικών δικαστικών διώξεων και αγωγών τυχόν εμπλεκομένων ατόμων, εταιρειών, πολιτικών, δημοσιογράφων κ.α. φορέων εξουσίας.

Μέσω του Κρόνου εκφράζονται εκείνοι οι μηχανισμοί που κάνουν τους τελικούς σχεδιασμούς για να υλοποιήσουν τις εκάστοτε οργανωτικές δομές, όπως είναι οι κυβερνήσεις με τις διάφορες εξουσίες και δομές τους. Με τους δύο πλανήτες που επηρεάζουν τις δομές και τις κατευθύνσεις της κοινωνίας στον Υδροχόο, αντανακλαστικά ενεργοποιείται και ο Ουρανός έντονα και δραστηριοποιείται για να εκφράσει τις νέες ιδέες και την νέα τάξη που έχει στα σχέδιά του και θεωρεί ότι φέρνουν καλύτερη συνεργασία του υλικού με το πνευματικό. Στην φάση της υλοποίησης θα χρησιμοποιήσει την τρίτη ακτίνα και εκεί θα παρεισφρήσει ο Κρόνος και πρώτα απ’ όλα θα μεταγλωττίσει τα πράγματα για να τα εντάξει στο υπάρχον κάρμα, ατομικό και κοινωνικό. Ο Κρόνος στην ουσία παρεμβαίνει και διαμορφώνει τις ιδέες του Ουρανού στο επίπεδο που λειτουργούν οι βασικές δομές του κοινωνικού ιστού.

Ο Υδροχόος ευνοεί την δημιουργία κοινωνικού καθεστώτος που θα καλύπτει όλη την ανθρωπότητα. Σίγουρα η παγκόσμια κατάσταση δεν πήγαινε άλλο εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά προς τα πού θα κατευθυνθούμε; Ο Ουρανός είναι ο φορέας των αλλαγών, αλλά για να κατανοήσουμε τις ιδέες του θα μας πάρει καιρό. Το άμεσο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται είναι οι ορισμοί που δίνει ο Κρόνος.

Έτσι ο Κρόνος προσπαθεί να επιφέρει οργάνωση και σχηματοποίηση και ειδικά στον Υδροχόο ευνοείται να το κάνει μέσω της επιστήμης. Ο Υδροχόος ανήκει στην πέμπτη ακτίνα των εφαρμοσμένων και βιωματικών επιστημών και ο Κρόνος θα δώσει τα θεωρητικά πρότυπα, θα ορίσει το νόημα των δομών που θα χρησιμοποιηθούν. Πάντα η πέμπτη ακτίνα έχει μία πολύ καλή συνεργασία, χρειάζεται την τρίτη στην δράση της. Στον τομέα των επιστημών επίσης, λόγω του Ουρανού, εκπρόσωπου της έβδομης ακτίνας της Τελετουργικής Οργάνωσης, η τεχνολογία παίρνει εξαιρετική ώθηση. Η τελετουργία και η τεχνολογία έχουν κοινό το ότι ρυθμίζουν μέχρι λεπτομέρειας την κάθε μας κίνηση. Ενώ όμως μία πχ θρησκευτική τελετουργία έχει σκοπό να ανοίξει ένα δίαυλο προς το πνεύμα, οι επιστήμες δυστυχώς σήμερα δεν υπηρετούν το πνεύμα, αλλά τον υλισμό με όλα του τα γνωστά χαρακτηριστικά, όπως είναι η απληστία συσσώρευσης κέρδους, ο εξουσιασμός για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών κτλ.

Ο Υδροχόος προσθέτει την έμφαση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, τους προβληματισμούς της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Ευνοεί τεχνολογίες όπως η χρήση τεχνητών μελών, την υιοθέτηση επιφανειακών και υποκριτικών συμπεριφορών, παρεμβάσεις απομάκρυνσης του ανθρώπου από τη φύση του και συνολική απομάκρυνση από την φύση. Χρησιμοποιούνται νέες επιστήμες και οι ανακαλύψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης επί της διαμόρφωσης και οργάνωσης της κοινωνίας και των ατόμων. Η δημοσιογραφία θα γίνει ξεκάθαρο και για τον μέσο άνθρωπο ότι είναι αυτή που ασκεί την πραγματική εξουσία μέσα από την διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Είναι εξουσία σε νοητικό επίπεδο που ασκείται με το να ορίζει κάποιος ποια είναι η αλήθεια δια της επιβολής και όχι της πειθούς. Η πλύση εγκεφάλου θα αποτελεί πρωτόγονο παρελθόν. Η επιστήμη της νοοπολιτικής θα γνωρίσει άνθιση.

Η υποβάθμιση της φύσης και του ανθρώπου φέρνει και το φαινόμενο να θεωρείται ο άνθρωπος ακατάλληλος στη σημερινή του μορφή ώστε να χρειάζεται παρεμβάσεις και διαμόρφωση μέσω της τεχνολογίας. Η έννοια του τεχνητού αρχίζει να φαίνεται ανώτερη του φυσικού και τα άτομα ωθούνται σε μεθόδους όπως:

  • Μετανθρωπισμός (Transhumanism)
  • Μεταφυλισμός (Postgenderism – κατάργηση της έννοιας του φύλου και ειδικά των δύο φύλων)
  • Αποβολισμός (Abolitionism – αποβολή δυσάρεστων συναισθημάτων όπως ο πόνος με φαρμακευτικό τρόπο ή με επέμβαση στο DNA)
  • Βιοευτυχισμός (Biohappiness – μόνιμη κατάσταση ευεξίας με φαρμακευτικό τρόπο ή με επέμβαση στο DNA)
  • Τρανσεξουαλισμός (Transgenderism)
  • Τεχνητή Αθανασία (Immortalism)
  • Μεταπολιτική (Postpoliticism)
Ακόμα προωθούνται και πολιτικές ιδεολογίες όπως:
  • Δημοκρατικός Μετανθρωπισμός
  • Φιλελεύθερος Μετανθρωπισμός
  • Αναρχικός Μετανθρωπισμός κτλ.

Ο κατώτερος τύπος Υδροχόου, όπως είπαμε, έχει την τάση να τοποθετεί ότι έχει σε μία βιτρίνα και πίσω απ’ την βιτρίνα δεν υπάρχει τίποτα. Αναπτύσσεται έτσι το φαινόμενο του επιφανειακού και του επιπόλαιου. Σε ένα τέτοιο υπόβαθρο θα στηριχτεί ο Μετανθρωπισμός. Ο εξουσιασμός του Κρόνου σε όλες του τις μορφές θα έρθει να αυξήσει μέσα από την ήδη επονομαζόμενη «αναβάθμιση» του ανθρώπου, το «φαίνεσθαι». Έτσι θα αυξηθεί η εσωτερική κενότητα και το χάσμα μεταξύ των βαθύτερων επιπέδων του ανθρώπου και της επιφάνειας θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Πολλοί δυστυχώς θα χαθούν σε αυτό τον δρόμο, γιατί υπάρχουν σε αυτό τον τομέα επεμβάσεις μη αναστρέψιμες, όπως είναι οι γενετικές παρεμβάσεις. Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε. Ο αγώνας του ανθρώπου για την κάθαρση του ηθικού μέρους με το αποτέλεσμα της αφύπνισης του πνευματικού γίνεται ανάγκη επιβίωσης.

Ο ρόλος του Ουρανού

Ο Ουρανός ως διπλός κυβερνήτης του Υδροχόου μας ενδιαφέρει και κοιτάμε την συμμετοχή του στην σύνοδο αυτή. Ο Ουρανός βρίσκεται στον Ταύρο, ενώ η συμμετοχή του Ουρανού ενισχύεται από το ότι ο Βόρειος Δεσμός της Αφροδίτης (κυβερνήτης του Ταύρου) κάνει σύνοδο περίπου μισής μοίρας με την σύνοδο Κρόνου, Δία. Ο Ουρανός δίνει το στίγμα της συμμετοχής του κάνοντας όψη τετραγώνου (6μιση μοιρών) με Δία και Κρόνο που όμως ισχυροποιείται σύντομα και μέσα στο 2021 τα τετράγωνα προς τον Δία και τον Κρόνο θα δράσουν.

Η συγχρονικότητα του Ουρανού στον Ταύρο και η συμμετοχή του ΒΔ της Αφροδίτης τονίζουν τα θέματα της οικονομίας εμπλέκοντας τα επερχόμενα με τα οικονομικά των κρατών και το προσωπικό έχειν μας. Μέσα στον Ιανουάριο 2021 γίνεται το ακριβές τετράγωνο του με τον Δία και θα αρχίσουν να γίνονται εμφανείς πιέσεις σε οικονομικά θέματα και θα γίνει συνείδηση ότι θα πρέπει να ληφθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται μέτρα. Η οικονομία θα αποτελέσει το σημείο τριβής και ο μοχλός πίεσης για τις μεγάλες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Ο Ουρανός πιέζει για μια νέα διαχείριση του χρήματος, για ένα σωστότερο τρόπο μοιράσματος του πλούτου. Αλλά, όπως ήδη είπαμε, στην μαζική κλίμακα οι ιδέες του Ουρανού χρειάζονται την υλοποιητική οργάνωση και ισχύ του Κρόνου. Έτσι οι κυβερνήσεις κάτω από τις αφόρητες οικονομικές πιέσεις θα προωθήσουν και θα επιβάλουν τα σχέδια των νέων μορφών διακυβέρνησης στους πολίτες. Ο Κρόνος δυστυχώς είναι ακόμα βαρύς για τον μέσο άνθρωπο που είναι φορτωμένος με κάρμα και το ομαδικό κοινωνικό μας κάρμα δεν πάει πίσω. Η ύπαρξη αυτού του κάρμα φαίνεται άμεσα από τις επιλογές που έχουν γίνει και θα γίνουν ακόμα στις περιόδους των εκλογών των κρατών. Έτσι μέσα στην φαρέτρα των προγραμμάτων του Κρόνου για την επανένταξη των πολιτών εντάσσονται και οικονομικές διευθετήσεις και μάλιστα μέσα από σκληρές συνθήκες.

Ο Δίας έχει φύγει από το ζώδιο της πτώσης του, τον Αιγόκερω και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μία αισιόδοξη τάση ως προς τα οικονομικά, αλλά τα τετράγωνα του Ουρανού από τον Ταύρο τόσο με τον Δία όσο και με τον Κρόνο που θα δημιουργούνται μέσα στο 2021 δεν μας αφήνουμε να ησυχάσουμε. Η σχέση Ουρανού – Δία πιέζει να βρεθούν λύσεις άμεσα και επειδή οι δυο τους δεν φέρνουν οικονομική αποτελεσματικότητα, αναζητούν στην παγιοποίηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Κρόνου για απόκτηση ενός κεντρικού άξονα δόμησης ενός νέου βιώσιμου οικονομικού συστήματος.

Οι πιέσεις θα είναι τόσο μεγάλες που δεν θα γίνεται να προχωρήσουμε με τα μέχρι τώρα οικονομικά συστήματα. Ένα νέο οικονομικό σύστημα θα αναδυθεί που θα βάλει στην άκρη τον Καπιταλισμό και τον Κομμουνισμό των Αγορών της Κίνας. Το νέο σύστημα έχει ήδη δημιουργηθεί από το 2008 αλλά ακόμα κρατιέται μυστική η δομή του και τα white papers του δεν δημοσιοποιήθηκαν ακόμα. Το σύστημα αυτό ονομάζεται Ευδαιμονισμός (Happytalism) και η ιντερνετική παρουσία βρίσκεται στην διεύθυνση https://happytalism.com. Έχω αναφερθεί σε αυτό σε παλαιότερο άρθρο μου που βρίσκεται εδώ. Η εκτίμησή μου είναι ότι πιθανόν να πρόκειται για ένα σύστημα που θα στηρίζεται στο σύστημα επιβραβεύσεων και τιμωριών του Παβλώφ με διαστάσεις της σχολής Γκεστάλτ. Θα δίνει ή θα αφαιρεί μονάδες από τον πολίτη, ανάλογα με τη συμπεριφορά του και αυτές οι μονάδες θα χαρακτηρίζουν την ποιότητα των πολιτών. Κάτι τέτοιο υπάρχει ήδη στην Κίνα.

Ο Ουρανός πιέζει για αλλαγή του οικονομικού συστήματος θέλοντας να επιτύχει ευστάθεια και απόλυτη τάξη. Ο Δίας θέτει το ζήτημα ότι πρέπει να γίνει άμεσα και τώρα, να μην χαθεί η ευκαιρία. Έτσι ο Κρόνος ενδυναμώνεται στην υλιστική του πορεία και αναλαμβάνει να δώσει μέσω των Κρόνειων εκπροσώπων του την μορφή της οργάνωσης που θα είναι αρκετά σκληρή ώστε να αντέξει τις φουρτούνες. Οι Κρόνειοι τρίβουν τα χέρια τους με τα τρία τετράγωνα – «ευκαιρίες» – που δημιουργούνται με τον Ουρανό μέσα στο 2021.

Σε αυτή την διάταξη το δίκαιο του Δία, όσο και του Κρόνου έρχεται δεύτερο. Θα υπάρξει έξαρση των ποινικών και άλλων ευθυνών που θα προκύψουν, αλλά θα μπαίνει μπροστά η επιβίωση του συνόλου σε ένα σκληρό, Κρόνειο σύστημα. Κάποιοι γίνονται πολύ πλουσιότεροι και άλλοι πέφτουν σε μεγάλη φτώχεια. Η πορεία βαραίνει αριστερόστροφη από τον Υδροχόο προς τον Αιγόκερω και βυθίζει τον άνθρωπο στον υλισμό και στην ακόμα περισσότερο απομάκρυνσή του από την οδό της Αρετής.

Στην ανοδική πλευρά των πραγμάτων αυξάνεται και εκδηλώνεται η ζωντανή ενότητα των ανθρώπων με εκδηλώσεις αγάπης. Η καρδιά μέσω της έντονης ανάπτυξης της διαισθητικής και ενοποιού συνειδητότητας αφυπνίζεται περισσότερο και οι πιέσεις του Ουρανού κάνουν τους ανθρώπους να ζητούν όλο και περισσότερο ένα ανθρωπιστικά δίκαιο οικονομικό σύστημα. Αυξάνεται η απαίτηση να ακουστεί η φωνή των ανθρώπων που εκφράζουν την αλήθεια και υπάρχουν αιτήματα δικαιότερης κατανομής του πλούτου. Έρχεται η κατανόηση ότι αν αυτό δεν υπάρξει όλα τα άλλα θα είναι δρόμος χειροτέρευσης της κοινωνίας και του ατόμου. Πάνω σε αυτά έχουμε να ακούσουμε πολλά.

Σε πολλούς διανοούμενους θα γεφυρωθεί γρήγορα η καρδιά με τον νου και θα ισχυροποιηθούν στην ώθηση της κοινωνίας προς ανώτερες μορφές οργάνωσης που θα εξυπηρετούν την πνευματική πορεία. Οι κρίσεις και ειδικά η ηθική απέναντι στις νέες επιστήμες και τα προϊόντα τους θα ισχυροποιηθούν στον προβληματισμό και θα κατακτήσουν πιο στέρεα την θέση τους στην καθημερινότητα. Η απληστία της υλιστικής τεχνολογικής ανάπτυξης θα αποτελέσει το έδαφος των νέων διαφωνιών, προβληματισμών και πιέσεων.

Το θερμό, διασταλτικό και εξωστρεφές του Υδροχόου, έρχεται και παίρνει την κάθετη και ουσιαστική του σημασία και συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο ότι η οδός προς το Εμείς (Υδροχόος) και η Οδός της αναγνώρισης και αποκατάστασης της σοφίας της Ψυχής (Λέων) πρέπει να ταυτοσημανθούν. Το υγρό και συνδετικό της φύσης του Υδροχόου μας φέρνει σε συνασπισμούς και μεγάλες ομάδες που ξεπερνούν την έννοια των κρατικών συνόρων.

ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ!
Το πρώτο μέρος θα το βρείτε εδώ.Το δεύτερο μέρος θα το βρείτε εδώ.