Συνοπτικό ιστορικό της Εσωτερικής Αστρολογίας


Δημoσιεύτηκε: Σάββατο, 12 Μαρ 2016 στις 20:55

Η Εσωτερική Αστρολογία στην σημερινή εποχή παρουσιάστηκε από τους Διδασκάλους της Σοφίας με ένα συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται οπωσδήποτε με το μήνυμα που θέλουν να μεταφέρουν στην ανθρωπότητα στην περίοδο του 20ου αιώνα και εντεύθεν που εμφανίστηκε.

Η Εσωτερική Αστρολογία εμφανίστηκε απ’ τον Διδάσκαλο Ντβαλ Κουλ το 1930 με την έκδοση του ομώνυμου βιβλίου «Εσωτερική Αστρολογία». Ο όρος όμως «Εσωτερική Αστρολογία» πρωτοεμφανίζεται από ένα Μαθητή και αστρολόγο στις αρχές του 20ου αιώνα τον Άλαν Ληό. Ο Ντβαλ Κουλ σε αναγνώριση του ότι ο Άλαν Ληό εργαζόταν μέσα στο φάσμα της διδασκαλίας της σύγχρονης εποχής και σύμφωνα με τα ρεύματα των διδασκάλων της σοφίας, υιοθέτησε τον τίτλο αυτό και δεν εφηύρε ένα καινούριο όπως θα μπορούσε να κάνει. Πλην όμως η Εσωτερική Αστρολογία αποκτάει τις πραγματικές βάσεις της με την έκδοση του κειμένου του Ντβαλ Κουλ και σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί η ευρύτητα πνεύματος του Ντβαλ Κουλ με τον Άλαν Ληό. Ο Άλαν Ληό μπορεί μεν να είναι ένας ευγενής πνευματικά αστρολόγος, αλλά απέχει πολύ από το να μπορεί να εκπροσωπήσει την αρχαία παράδοση που εκφράζεται με νέο τρόπο στην σημερινή εποχή. Η διατήρηση του όρου «Εσωτερική Αστρολογία» είναι σίγουρα μία τιμητική για τον Άλαν Ληό αποδοχή των Διδασκάλων. Η απόσταση που υπάρχει στο περιεχόμενο του βιβλίου του Άλαν Ληό και του Ντβαλ Κουλ είναι τεράστια και πρόκειται για απόσταση ουσίας που είναι φυσικό να υπάρχει. Ο τρόπος όμως με τον οποίο παρουσιάστηκε η Εσωτερική Αστρολογία από τον Διδάσκαλο Ντβαλ Κουλ αξίζει ιδιαίτερης μελέτης και έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η Εσωτερική Αστρολογία εμφανίστηκε σαν μέρος μιας τετραλογίας με τίτλο «Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων».  Η Πραγματεία αυτή περιέχεται στα βιβλία που την αποτελούν:

  • Εσωτερική Ψυχολογία Α’ & Β’
  • Εσωτερική Θεραπευτική
  • Εσωτερική Αστρολογία
  • Ακτίνες και Μυήσεις

Η θεματική των βιβλίων όπως διαφαίνεται και από τους τίτλους των βιβλίων αυτών δίνει μία ορισμένη διάσταση στο θέμα της αστρολογίας. Το χαρακτηριστικό είναι ότι η Αστρολογία στην εποχή μας παρουσιάζεται ότι πρέπει να προσεγγίζεται ως μία διαδικασία ψυχολογικής θεραπευτικής. Η άποψη αυτή υποδεικνύει την αστρολογία στην σημερινή εποχή να πρέπει να μελετιέται και εφαρμόζεται σε ένα πλαίσιο ψυχολογικής – βιωματικής δηλαδή θεραπευτικής. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο αναφοράς και πρέπει ο ενδιαφερόμενος να το αφουγκραστεί, να το κατανοήσει, να το βιώσει και να το εφαρμόσει. Πρόκειται σίγουρα για ένα άνοιγμα της ανθρωπότητας προς μία ουσιαστική νέα περίοδο συμμετοχής–βίωσης που συνδέει τον εσωτερισμό με την ατομική και κοινωνική της συμμετοχή στη ζωή. Κάτι που αποτελεί ένα ποιοτικό άλμα προς τα άνω και για να εμφανιστεί σημαίνει ότι η ανθρωπότητα εμφανίζει και/ή πρέπει να εμφανίζει ανταπόκριση στις ενέργειες που επενεργούν τουλάχιστον κατά την είσοδο στο Μονοπάτι της Μαθητείας και μετά την επιβεβαίωση τουλάχιστον της Πρώτης Εσωτερικής–Βιωματικής Μύησης. Οι βάσεις που τοποθετούνται στην εποχή μας είναι πλέον οι βάσεις μιας ανθρωπότητας όπου τα μέλη της θα είναι όλοι πραγματικά και όχι εικονικά και θεατρικά μυημένοι. Κάτι που σχετίζεται με το ότι προς το παρόν υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που έχουν μαζικά θα έλεγα λάβει την πρώτη μύηση, ή έχουν γίνει αποδεκτοί Μαθητές από Διδασκάλους της Σοφίας.

Υπάρχει και περαιτέρω παρουσίαση της Εσωτερικής Αστρολογίας που θα γίνει από τους Διδασκάλους στην κατάλληλη ώρα και κάτω από ένα πιο προχωρημένο συνολικά πνεύμα, κατά δηλώσεις του ίδιου του Ντβαλ Κουλ. Η συνέχεια της Εσωτερικής Αστρολογίας θα είναι κατά την εκτίμηση μας περισσότερο μυητική και θα βρίσκεται πιο κοντά στην μυητική τοποθέτηση της Αστρολογίας κατά το Πυθαγορικό σύστημα Μυητικών Σπουδών. Εκεί επιτυγχάνεται η Σύνθεση των εσωτερικών θεολογικών επιστημών της Αριθμητικής, Μουσικής, Γεωμετρίας και Αστρολογίας. Στάδιο που αποτελούσε βαθμό Μύησης κατά το Πυθαγόρειο Σύστημα. Όμως προέχει, όπως και η παρουσίαση των Διδασκάλων προς τα έξω αποβλέπει, να γίνει αντιληπτό σήμερα ότι η μελέτη των Εσωτερικών Επιστημών γίνεται μόνο αφότου έχει προετοιμαστεί ο άνθρωπος ώστε να μπορεί καθαρμένος (θεραπευμένος – Εσωτέρα Θεραπευτική) να γίνει ένας βιωματικος μελετητής της Θείας Επιστήμης. Διότι η Επιστήμη στην ουσία είναι Μία και η Αστρολογία είναι τμήμα της.

ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ