Ανερχόμενα και Κατερχόμενα ζώδια – Μέρος Β΄


Δημoσιεύτηκε: Σάββατο, 18 Ιούν 2022 στις 21:22

Ο ζωδιακός εκτός των άλλων κατηγοριοποιήσεων του χωρίζεται και σε δύο ομάδες που έχουν σχέση με την θέση των ζωδίων πάνω στην Εκλειπτική η οποία έχει μία κλίση ως προς τον Ισημερινό 23,4° στις μέρες μας.

Κατά το Χειμερινό Ηλιοστάσιο η εκλειπτική βρίσκεται νότια του Ισημερινού και στο κατώτατο σημείο της. Από εκεί αρχίζει την «ανηφορική» πορεία της μέχρι να φτάσει στο Θερινό Ηλιοστάσιο που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της, βόρεια του Ισημερινού. Από εκεί αρχίζει να κατέρχεται για να φτάσει και πάλι στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο.

Έτσι έχουμε μία ανερχόμενη πορεία προς Βορρά και μία κατερχόμενη προς Νότο.Τα έξι ζώδια Αιγόκερος, Υδροχόος, Ιχθείς, Κριός, Ταύρος, Δίδυμοι ανέρχονται προς τα βόρεια, ενώ τα άλλα έξι Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης κατέρχονται προς νότο. Η επόμενη εικόνα θα διευκολύνει όσους δυσκολεύονται με τις λεπτομέρειες του τί και πώς συμβαίνει.

Εκλειπτική και Ισημερινός

Εκλειπτική και Ισημερινός

Η διάκριση των ζωδίων από αυτό τους το χαρακτηριστικό έχει πολλά εμπλεκόμενα θέματα και οι αστρολόγοι από την αρχαιότητα ερευνούσαν τις διαφορές αυτές. Θα κάνουμε μία αναδρομή στην οπτική των παλαιών αστρολόγων σε κάποια θέματα που θεωρούμε ότι έχουν μία σχέση με την παρούσα μελέτη μας.

Ένα παράδειγμα είναι ότι στα ανερχόμενα ζώδια το φως αυξάνεται αφού μεγαλώνει η ημέρα, ενώ στα κατερχόμενα μειώνεται, η μέρα μικραίνει. Τέτοιου είδους φαινόμενα θα έπρεπε να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν θεωρητικά από τον μαθητή της αστρολογίας, όπως και να αντιστοιχηθεί το αστρολογικό τους σημαινόμενο.

Δεν θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα που προκύπτουν και έχουν απασχολήσει τους αστρολόγους μέσα στους αιώνες γιατί δεν αρκεί ο χώρος. Πρόκειται για ένα θέμα που θίγει πολύ βαθιές ρίζες της αποκρυφιστικής φιλοσοφίας και ίσως γι’ αυτό κάποιες φορές να μην δίνονταν επαρκείς αναλύσεις των θεμάτων και της σημασίας τους, στην αρχαιότητα και μέχρι σήμερα.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι όσοι αστρολόγοι ήταν μυημένοι σε γήινα ή ουράνια Μυστήρια δεν τους επιτρεπόταν να μιλήσουν για κάποια θέματα. Σήμερα έχει ανοίξει περισσότερο ο ορίζοντας της κοινοποιημένης πληροφορίας και θα πούμε περισσότερα.

Η αστρολογία πάντα ήταν μία αποκρυφιστική επιστήμη. Οι αρχαίοι το υλοποιούσαν αυτό με το να προσπαθούν να συνδέουν το αισθητό με την αστρολογική θεωρία και ερμηνεία. Αυτός ο τρόπος ήταν μία πύλη προς τον αποκρυφισμό. Σήμερα αυτό θα ολοκληρωθεί με νέο τρόπο, όταν οι επιστήμες προχωρήσουν σε σοβαρό επίπεδο στην αναγνώριση του πνεύματος.

Η αστρολογία των ημερών μας πάντως, συμφωνεί για τη σχέση αποκρυφισμού και αστρολογίας, αφού παραδέχεται ως κυβερνήτη της αστρολογίας τον πλανήτη Ουρανό. Η έβδομη ακτίνα, είναι η ακτίνα της τελετουργικής τάξης, του αποκρυφισμού, ο Ουρανός είναι ο μοναδικός πλανήτης που ανήκει σε αυτή την ακτίνα και είναι κυβερνήτης της αστρολογίας.

Ένα άλλο θέμα που υπάρχει στον ζωδιακό είναι ότι τα ανερχόμενα ζώδια ανατέλλουν λοξά, κεκλιμένα, ενώ τα κατερχόμενα σε ευθεία. Από αυτό το θέμα δημιουργήθηκαν οι έννοιες των ζωδίων που είναι «εντολοδότες»(commanding) και ζώδια «εντολοδόχοι»(obeying). Οι αρχαίοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους για πρόβλεψη, τυποποίησαν το όλο θέμα πίσω από αυτές τις έννοιες.

Η τυποποίηση αυτή εξυπηρετούσε την χρήση των αντισκίων και από εκεί και πέρα στο θεωρητικό μέρος, επικρατεί σιωπή ή αναποτελεσματικότητα. Πραγματικά αξίζει να μιλήσουμε γι’ αυτό το θέμα αναλυτικά, αλλά δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Η Ελληνική Μυθολογία έχει εκφέρει άποψη και επ’ αυτού.

Όλα αυτά συμπλέκονται με το θέμα που εξετάζουμε και νομίζω ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε, για να έχουμε μία κάπως πληρέστερη εικόνα που να περιλαμβάνει το σήμερα, όσο και την αρχαιότητα. Οι ενδιαφερόμενοι αν ανατρέξουν μπορούν να προχωρήσουν σε επί μέρους μελέτη.

Όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν με τον ζωδιακό μας φέρνουν σε ευθεία συσχέτιση με τις πολικότητες και την αντιστροφή τους μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, φυσικού – αστρικού – νοητικού και ειδικά με την πολικότητα πνεύμα – ύλη, αλλά και πνεύμα – ψυχή και ύλη – ψυχή, όπως υπάρχουν μέσα στην φύση και τον άνθρωπο.

Πρέπει κάποτε να κατανοηθεί η εναλλαγή πολικοτήτων στα διάφορα επίπεδα και αστρολογικά να ξεπεραστεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αναφέρει στην «Εσωτερική Αστρολογία» ο Θιβετανός.

Ανερχόμενα & Κατερχόμενα ζώδια

Ανερχόμενα & Κατερχόμενα ζώδια – εκλειπτική

Εμείς θα ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος, εκκινώντας από τις αφετηρίες κάθε περιοχής, τα Ηλιοστάσια και τις έννοιες που κρύβονται σε αυτά. Το βασικό νόημα – η τάση – των δύο εξάδων ζωδίων περιέχεται στις Δύο Πύλες από όπου ξεκινάει κάθε εξάδα.

Η 0°00΄ του Καρκίνου είναι η πύλη της εισόδου στον υλικό κόσμο, η πύλη των υλοποιήσεων. Αυτό γίνεται κατανοητό και από τις ακτίνες που εκδηλώνει ο Καρκίνος, την έβδομη και την τρίτη. Από αυτό της το χαρακτηριστικό προκύπτει και το ότι είναι η πύλη από όπου έρχονται σε ενσάρκωση οι ψυχές.

Η 0°00΄ του Αιγόκερου είναι η πύλη της πνευματικής γέννησης, αναγέννησης ή δεύτερης γέννησης, της εισόδου στην πνευματική ζωή, της μύησης. Αυτό σχετίζεται με το ότι όλοι οι Πνευματικοί Απεσταλμένοι (Αβατάρ) σε όλους τους πολιτισμούς, φέρονται να έχουν γεννηθεί σε αυτό το σημείο. Στην εποχή μας, ομοίως, ο Ιησούς φέρεται ότι γεννήθηκε κατά το Χειμερινό Ηλιοστάσιο.

«Το πολικό αντίθετο του Αιγόκερου είναι ο Καρκίνος και, όπως έχετε διδαχθεί, αυτά τα δύο ζώδια είναι οι δύο μεγάλες Πύλες του ζωδιακού κύκλου – το ένα ανοίγει την πόρτα στην ενσάρκωση, στη μαζική ζωή και στην ανθρώπινη εμπειρία, ενώ το άλλο ανοίγει την πόρτα στη ζωή του πνεύματος, στη ζωή της Βασιλείας του Θεού, τη ζωή και τους σκοπούς της Ιεραρχίας του πλανήτη μας.» Εσωτερική Αστρολογία, Αλίκη Μπέιλη – Ντζβαλ Κουλ

Από τον Αιγόκερο ξεκινάει η ζωή του πνεύματος και η πορεία της διαγράφεται στην περιοχή των ανερχόμενων ζωδίων. Από τον Καρκίνο ξεκινάει η υλική ζωή, η βιωματική αλληλεπίδραση με την Ζωή που διαγράφεται στην περιοχή των κατερχομένων ζωδίων.

Ο Dane Rudhyar που συνήθως δεν κινείται μακριά από τις διδασκαλίες του Θιβετανού, στο «Astrology of Personality» αναφέρει:

«Το ηλιακό έτος χωρίζεται φυσιολογικά σε δύο μισά: “Όταν ο Ήλιος κινείται προς τα βόρεια” και “Όταν ο Ήλιος κινείται προς τα νότια”. Το πρώτο μισό είναι πνευματικό, το δεύτερο υλικό -στα περισσότερα απόκρυφα μυθολογικά συστήματα. Τα σημεία των ισημεριών, από την άλλη πλευρά, που είναι η περίοδος κατά την οποία ο Ήλιος φαίνεται να μένει ακίνητος, αντιπροσωπεύουν σημεία ισορροπίας.» Astrology of Personality, p.209 – Dane Rudhyar (μτφ.: γράφων)

Θα ήθελα σε αυτή την φράση του Rudhyar να προσθέσω ότι οι ισημερίες δεν είναι μόνο σημεία ισορροπίας, (άλλωστε τι σημαίνει ισορροπίας; τι ισορροπεί;) αλλά είναι και σημεία αναστροφής και ανακατεύθυνσης της συμπληρωματικής πολικότητας κατεύθυνσης και σκοπού. Παραμένει μεν η πολικότητα ανερχομένων – κατερχομένων, αλλά παρεισφρέει η δευτερεύουσα πολικότητά της που περιλαμβάνει τον σκοπό και την δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη πορεία στον ζωδιακό.

Οι βασικές πολικότητες ολοκληρώνονται όταν γίνουν δύο, στην τετράδα (2×2=4, 2+2=4) και έτσι έχουμε δύο πολικότητες πάντα, μία οριζόντια και μία κάθετη. Μία πρωτεύουσα και μία δευτερεύουσα ως προς την πρώτη. Αυτές μπορούν να εναλλάσσονται, ανάλογα με την οπτική μας κάθε φορά.

Κάθε αρχή ξεκινάει από μία ιδέα, από μία πνευματική αρχή, που αποτελεί τον σπόρο που θα ακολουθήσει την πορεία του να φυτρώσει, να ανθοφορήσει και να δώσει καρπούς. Όμοια και στο Στερέωμα, στην 0° του Αιγόκερου, έχουμε τον σπόρο που ξεκινάει την πορεία του και στην 0° του Καρκίνου έχουμε τον καρπό που ξεκινάει την πορεία του.

Ο σπόρος, η αρχή, πάντα βρίσκεται στο πνεύμα, στην ιδέα, η ύλη ακολουθάει και υλοποιεί τα σχέδια του πνεύματος, της ιδέας. Η Πυθαγόρεια Μονάδα είναι σύμβολο του Σπόρου, η οποία περιέχει εν Δυνάμει ό,τι θα ξεδιπλωθεί κατά την Εκδήλωση, την Υλοποίηση, για να ενωθεί ξανά η Πρωταρχική Πολικότητα, Πνεύμα – Ύλη. Αυτό αποτελεί ένα από τα Μεγάλα Μυστήρια του Θεμελιώδους Σταυρού, που είναι ο σταυρός που διαμορφώνουν το βίωμα, την εμπειρία τους, τα πλέον εξελιγμένα μέλη της Ανθρωπότητας.

Γενικά, η έννοια του «ανερχόμενου» από μόνη της είναι αρσενική, ενώ η έννοια του «κατερχόμενου» θηλυκή. Εδώ αρσενικό και θηλυκό δεν έχει σχέση με τα δύο φύλα, αλλά με τις αρχέτυπες πολικότητες που υπάρχουν παντού.

Στην ανερχόμενη ανάπτυξη υπάρχει η τοποθέτηση του κάθε όντος, η διαμόρφωση της θέσης του στον κόσμο. Πρώτα γίνονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτίσματος και στη συνέχεια θα ξεκινήσει να χτίζεται. Ο Δωρόθεος ο Σιδώνιος αναφέρει μάλιστα, ότι το βορειότερο σημείο της εκλειπτικής είναι κατάλληλο για να τοποθετούνται τα θεμέλια των οικημάτων.

Η κατερχόμενη ανάπτυξη δείχνει την πορεία του καρπού μέσα στη ζωή. Η γέννηση εισάγει τον άνθρωπο στη ζωή, που παρόλα αυτά οδηγεί στην φθορά και τον θάνατο.

Η θέση που παίρνει κάποιος είναι στην ουσία προϊόν της πνευματικής του απόφασης, σε όποιο επίπεδο πνευματικότητας και αν βρίσκεται. Ακόμα και μία θέση που προκύπτει από υλιστικά λογικές διαδικασίες  είναι μία εικόνα της πνευματικής τοποθέτησης και θέσης που θα πρέπει να έχει.

Καθώς η πολιτική και κοινωνική ζωή έχει μία δυναμική που για πολλούς παίζει τον ρόλο του πνευματικού καθοδηγητή, στο ανερχόμενο διάστημα τα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα και οργανώσεις εργάζονται για να πιάσουν την νέα θέση τους στον κόσμο.

Ένας πλανήτης στα ανερχόμενα ζώδια σηματοδοτεί μία νέα διευθέτηση, μία νέα τάξη πραγμάτων γύρω από τα θέματά του πλανήτη αυτού. Πόσο μάλλον αν βρίσκονται εκεί όλοι οι μεγάλοι πλανήτες και κατά διαστήματα κάθε έτος βρίσκονται εκεί όλοι οι πλανήτες, μεγάλοι και μικροί.

Στην περίοδο των κατερχομένων ζωδίων αυτές οι θέσεις περνάνε σε ανεπιστρεπτί υλοποίηση, τα πράγματα παίρνουν την πορεία τους και οι θέσεις που εκφραστήκανε, που δηλώθηκαν στην περίοδο των ανερχόμενων ζωδίων υλοποιούνται. Έχετε ακούσει που λένε πως ότι δηλώσεις είσαι. Ε, λοιπόν, εδώ ισχύει αυτό.

Ό,τι δηλώσεις στην περίοδο των ανερχομένων, ανεπιστρεπτί θα γίνεις στα κατερχόμενα. Να εύχεσαι μόνο να έχεις δει καθαρά τα θέματά σου, να έχεις πάρει τις σωστές αποφάσεις και να έχεις πάρει θέση στην σωστή πλευρά των πραγμάτων, για να μην μετανιώσεις αργότερα για τις επιλογές σου αυτής της περιόδου. Αυτό ισχύει για τα άτομα όσο και για τις ομάδες, κόμματα, οργανώσεις κτλ.

Η πολιτικοκοινωνική ζωή κάποτε παύει να γίνεται καθοδηγητική και υπερισχύει η πνευματική δύναμη, αλλά και τότε ο άνθρωπος ζει σε ομάδες και επίσης τότε δημιουργούνται οι νέες δομές και θέσεις που αφορούν το άτομο και την σχέση του με την ομάδα με την οποία εργάζεται.

Η περιοχή των ανερχομένων ζωδίων περιέχει τα χαρακτηριστικά του καθορισμού των θέσεων και μάλιστα με το χαρακτηριστικό του αυτοκαθορισμού. Είναι αυτό που λέμε: «Λάβετε Θέσεις!». Σε αυτό το στάδιο λειτουργεί η Ελευθερία της Βουλήσεως για τον άνθρωπο. Πολλοί έχουν παραδώσει αυτή την Ελευθερία τους και έχουν περιπέσει στην ουσιαστική Σκλαβιά, ακολουθώντας άλλους εξωτερικούς αρχιτέκτονες που τους επιτρέπουν να καθορίζουν τις ζωές τους.

Έτσι ή αλλιώς το αποτέλεσμα για την Φύση είναι το ίδιο, και οι Νόμοι θα ωθήσουν σε υλοποίηση τις θέσεις που κάποιος έχει υιοθετήσει, άσχετα με τον τρόπο με τον οποίο τις υιοθέτησε. Στην περίοδο αυτή, για οποιοδήποτε ζήτημα, φτιάχνονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια του οικοδομήματος που θα ξεκινήσει το χτίσιμο του, όταν ο αντίστοιχος πλανήτης περάσει από την 0° του Καρκίνου και μετά.

Αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα στην αστρολογική μας μελέτη για έναν πλανήτη, ακόμα και μεμονωμένα. Αλλά καθώς στις μέρες μας έχουμε όλους τους μεγάλους πλανήτες σε ανερχόμενα ζώδια, αυτό σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για τα άτομα και τις κοινωνίες.

Η έναρξη της σημερινής περιόδου έγινε τον Ιανουάριο του 1984 με το πέρασμα του Ποσειδώνα στα ανερχόμενα ζώδια, στην περιοχή του ανατολικού ημισφαιρίου και η έναρξη αυτή ολοκληρώθηκε με το πέρασμα και του τελευταίου, που σε αυτή την περίπτωση ήταν ο Δίας στις 2 Δεκεμβρίου του 2019.

Δύο ημερομηνίες σταθμοί, που τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την 02/12/2019 (ημερομηνία του πρώτου κρούσματος με κόβιντ), συζητήθηκαν πολύ, αλλά χωρίς να έχει γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει κάποια βαθύτερη συγκυρία στο Στερέωμα που ο προφήτης Τζορτζ Όργουελ έθιξε από το 1949 που εξέδωσε το βιβλίο του «1984». Στην πράξη του καθημερινού μας βιώματος, τα σινιάλα έπεσαν, γεφυρώνοντας το 2019 με το 1984 αφού πολλοί άρχισαν να μιλάνε για τάσεις ανάπτυξης ολοκληρωτικών κοινωνιών όπως αυτή που περιγράφεται στο έργο του Όργουελ.

Στη συνέχεια που θα δούμε ξεχωριστά κάθε ένα από τους πλανήτες και το πέρασμά του στα Ανερχόμενα ζώδια με τα συνοδά γεγονότα εκείνων των ημερών θα καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει. Τα γεγονότα που συμπίπτουν με το κάθε πέρασμα πλανήτη από την 0° του Αιγόκερου και οι πλανητικές σχέσεις των στιγμών εκείνων παίζουν σπερματικό ρόλο και αποκαλύπτουν τα χαρακτηρολογικά στοιχεία του έργου του κάθε πλανήτη, κατά το πέρασμά του από τα ανερχόμενα και μέχρι να περάσει στα κατερχόμενα που θα φέρει την υλοποίηση.

Εδώ να κάνω μία μικρή παρένθεση και να πω ότι οι αρχαίοι αστρολόγοι που θεωρούσαν τα κατερχόμενα ζώδια (εντολοδότες) ως αυτά που δίνουν τις εντολές στα ανερχόμενα (εντολοδόχοι), έσφαλλαν και έβλεπαν τα θέματα από την υλική πλευρά των πραγμάτων.

Είναι ένα πρόβλημα που έχουν και σήμερα οι αστρολόγοι που νομίζουν ότι αστρολογία είναι οι προβλέψεις και έτσι χάνουν την ουσία μπλέκοντας μεταξύ ορατού και αοράτου και καταλήγοντας να τάσσονται υπέρ του ορατού. Το αόρατο παραβλέπεται και έτσι δημιουργείται η στρατηγική του υλισμού.

Προσβάλλουν έτσι την αλήθεια και υποτιμούν την πνευματική περίοδο ενός έργου, την περίοδο που ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει το οικοδόμημα που θα χτιστεί. Υπάρχει αλήθεια σε αυτή την οπτική των αρχαίων αστρολόγων που ακολουθείται και σήμερα κατά κόρον, ότι ο υλικός κόσμος είναι ισχυρότερος από τον πνευματικό, γιατί δίνει αποτελέσματα – γεγονότα αισθητά.

Αυτό όμως ισχύει για τις πέτρες που θα χρησιμοποιηθούν στο χτίσιμο, για τα σώματα των ανθρώπων και όχι για τον ψυχισμό τους. Θα πρέπει οι αστρολόγοι να επιλέξουν αν θα κάνουν αστρολογία για τις πέτρες ή για τον Άνθρωπο, την Φύση και την Αλήθεια.

Πρόκειται για μία από τις πολλές φιλοσοφικές παρανοήσεις των αρχαίων αστρολόγων που δεν είχαν βαθύτερη γνώση. Ο Πτολεμαίος διαφεύγει αυτής της κατάστασης διατηρώντας θολά νερά σε αυτό το σημείο.

Μέχρι και σήμερα οι αστρολόγοι που τον μελετούν και τον ακολουθούν αδυνατούν να καταλάβουν τις θέσεις που εκφράζει για τα ζώδια εντολοδότες και εντολοδόχους και φτάνουν να λένε ακόμα και ότι υπάρχει εκφραστικό ή τυπογραφικό λάθος σε αυτό το σημείο.

Ο μεγάλος Πέρσης αστρολόγος Albumasar ή Abu Ma’shar, στέκεται σε μία φιλοσοφική σκοπιά επηρεασμένη από τον θεωρητικό εγκλωβισμό του στην Ισλαμική παράδοση και ουσιαστικά χωρίς να το καταλαβαίνει οδηγείται και αυτός σε μία υλιστική οπτική.

Όλο αυτό που περιγράφουμε περί των ανερχομένων και κατερχομένων ζωδίων μπορεί να εξηγήσει αυτό που βιώνουν τα άτομα και οι ομάδες στις μέρες μας. Τα άτομα βρίσκονται σε ένα διαρκώς αυξανόμενο άγχος κάτω από την βαθιά πίεση που δέχονται και πρέπει να πάρουν θέση απέναντι στα πράγματα του κόσμου.

Η πλειονότητα αγχώνεται όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει γιατί έχει παραδώσει την πνευματική της ελευθερία σε εξωτερικούς φορείς και μάλιστα μη πνευματικούς. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο ενοχικό σύμπλεγμα που ξυπνάει. Η μάζα αναζητά το αρχιτεκτονικό σχέδιο της πορείας της από αυτούς που έχει κάνει αντικαταστάτες της πνευματικής της υπόστασης και του ξεπουλήματος της ελευθερίας της βουλήσεώς της.

Από την άλλη παρατηρούμε ότι διάφοροι ηγέτες την τελευταία περίοδο προσπαθούνε να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, να πάρουν θέσεις στον κόσμο που τείνει να διαμορφωθεί και δηλώνουν τις στρατηγικές του προθέσεις, τις απόψεις τους, τις θέσεις τους και τους σκοπούς τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει το ότι όσο περισσότερα ζητάς τόσο σε μια τέτοια περίοδο, τόσο περισσότερα θα αποκτήσεις όταν έρθει η περίοδος του θερισμού, της υλοποίησης. Γι’ αυτό σε αυτές τις περιόδους η απληστία είναι ένα χαρακτηριστικό σε έξαρση.

Οι πολιτικές και κοινωνικές δράσεις στο δυτικό μπλοκ βρίσκονται ακριβώς σε μία τέτοια φάση. Επιχειρούν να στήσουν τα σχέδια που θα καθορίζουν την διοίκηση για τα επόμενα χρόνια. Έτσι εμφανίζονται μεταξύ άλλων και τα άτομα της ημέρας που για την Δύση ένα από αυτά είναι ο Κλάους Σβαμπ.

Ο Κ. Σβαμπ και μαζί με κάποιους οικονομικούς μεγαλοπαράγοντες, εταιρείες, έχουν διαμορφώσει ένα σχέδιο και σχετικά πρόσφατα παρουσιάστηκε λεπτομερώς στα βιβλία του. Θεωρεί μάλιστα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που πρέπει να προωθηθεί αυτό το σχέδιο. Παραξενεύει παρόλα αυτά το ότι δεν συζητιέται η ύπαρξη plan B σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι το σχέδιο δεν είναι υλοποιήσιμο ή και αν υλοποιηθεί, ότι δεν θα είναι βιώσιμο μέσα στον χρόνο. Δεν έχω δει να υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη.

Η βιασύνη πάντως, μπορεί να σχετίζεται με την γνώση ακριβώς αυτών που συζητάμε σε αυτή την μελέτη. Ίσως γνωρίζουν ότι τώρα κατατίθενται τα σχέδια. Ίσως έχουν και αστρολόγους συμβούλους. Βέβαια και μέχρι το 2032 που θα απομακρυνθούν Κρόνος και Ουρανός, έχει να τρέξει ακόμα πολύ νερό στο αυλάκι και θα δούμε και άλλα σχέδια να διαγράφονται και να απαιτούν να πάρουν θέση.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία ανήκουν στο ίδιο πλαίσιο και έχουν ένα όμοιο υπόβαθρο. Αν και το θέμα ξεκινάει από παλιότερα που ανάγεται στο πέρασμα του Ουρανού στα ανερχόμενα, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Η Ρωσία μετά και από τις εξελίξεις του 1987 – 1990 γνωρίζει ως Υδροχόος που είναι στο ζώδιο ψυχής, ότι τίποτα ακόμα δεν έχει τελειώσει και μέχρι το 2032 που ο Ουρανός θα περάσει στα κατερχόμενα. Θα τα δούμε αυτά καλύτερα στη συνέχεια.

Όσο ο Ουρανός είναι στα ανερχόμενα η Ρωσία ήξερε ότι μπορεί ακόμα και να αποσύρει την αναγνώριση των τριών Βαλτικών χωρών, όπως και έπραξε, αναιρώντας τις προηγούμενες αποφάσεις τους και ενεργοποιώντας το σύνολο της θεματικής της, που τώρα μπορεί να κάνει διεκδικητικά.

Ο πρόεδρος Πούτιν λέει προς τα δυτικά σχέδια: Είμαστε μία μεγάλη πυρηνική δύναμη και δεν μπορείτε να κάνετε σχεδιασμούς χωρίς εμάς, κάτι που ισοδυναμεί με το να επιδιώκετε να μας αφανίσετε.

Στις 15/06/2022 ανακοινώθηκε ότι Ρωσία και Κίνα ξεκινάνε στρατιωτική συνεργασία, με την άλλη των BRICS, την Ινδία, να δηλώνει υποστήριξη του σχεδίου αυτού προς την Ρωσία, παρόλο που βρίσκεται σε σοβαρή αντιπαλότητα με την Κίνα.

Οι παίκτες παίρνουν θέσεις. Οι θέσεις παίρνονται άλλοτε με λεκτικές δηλώσεις, με διαλόγους, συγγραφή βιβλίων κτλ, αλλά είναι πολύ συχνό οι θέσεις να πιάνονται με τα όπλα. Ο διάλογος του Ερμή με την διπλωματία της Αφροδίτης και τα όπλα του Άρη είναι όψεις που αλληλενεργούν. Ο Ερμής και ο Άρης είναι οι δύο εραστές της Αφροδίτης με τους οποίους έκανε παιδιά.

Έτσι για τη διπλωματία υπάρχουν δύο μέθοδοι, ο διάλογος και η συμβουλευτική του Ερμή και τα όπλα του Άρη. Ο διάλογος μπορεί να δίνει τη θέση του στα όπλα και αντιστρόφως. Η Αφροδίτη δεν έχει πρόβλημα με αυτό, ξέρει να συνδιαλέγεται και με τις δύο καταστάσεις. Βέβαια, για την ιστορία να θυμίσουμε ότι η σχέση της με τον Άρη «ξεμπροστιάστηκε» από τον σύζυγό της, τον Μέγα Μεταλλάκτη Ήφαιστο για την ευτέλεια των μεθόδων της.

Πολύ συχνά το χαρακτηριστικό των πλανητών στα ανερχόμενα ζώδια δημιουργεί διαμάχες και μαχητικές αντιπαλότητες. Το Πνεύμα, η Μονάδα, εκφράζεται από την πρώτη ακτίνα η οποία ενεργοποιεί δραστικά την έκτη ακτίνα που δημιουργεί μάχες και πολέμους μέσω του Άρη αλλά και του Ποσειδώνα.

Ο αγαπημένος Ηράκλειτος έλεγε «Πόλεμος πατήρ πάντων» για να προσθέσω και το ότι «Ειρήνη μήτηρ πάντων». Ο πόλεμος είναι αρσενικό χαρακτηριστικό και σχετίζεται με τα ανερχόμενα ζώδια και η ειρήνη, όπως και η μητέρα είναι θηλυκά και σχετίζονται με τα κατερχόμενα. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια όμως για να δημιουργηθούν φαίνεται να χρησιμοποιούν και πολέμους.

Μία γενική προσθήκη για αυτή την περίοδο είναι ότι εκτός των άλλων βρισκόμαστε και σε περίοδο ηλιακής έκλειψης Σάρος 119 που ήταν αυτή που μεταξύ άλλων έφερε τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει στο γενέθλιό της Άρη σε έξαρση και εκτός ορίων και τον Ποσειδώνα στην μοίρα έξαρσης του Άρη.

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος άργησε να αναπτυχθεί μέχρι να δημιουργηθούν οι αντιμαχόμενες συμμαχίες. Τώρα παρατηρούμε κάτι ανάλογο να αναπτύσσεται και ειδικά με την τελευταία στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας – Κίνας – Ινδίας που ίσως είναι η αρχή που μπορεί να παρασύρει και τους άλλους των BRICS και όχι μόνον.

Πρόσφατα είδαμε ότι η Νικαράγουα προσφέρει το έδαφός της στην Ρωσία να το χρησιμοποιήσει ως στρατιωτικό ορμητήριο απέναντι στις ΗΠΑ. Έχουμε να δούμε και άλλα. Πολύ κρίσιμη ημερομηνία θεωρούμε την 08/08/2022. Ας ευχηθούμε να μην χρειαστεί η ανθρωπότητα να τριτώσει τον κύκλο των παγκόσμιων πολέμων.

Αν και πολλοί θεωρούν ότι ήδη βρισκόμαστε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και έφτασε να το αποδεχτεί ακόμα και ο Πάπας Φραγκίσκος και ο παπισμός πάντα συμμετείχε στην πολιτική σκηνή. Ο Πάπας σε συνέντευξή του η οποία είχε γίνει τον προηγούμενο μήνα και το περιεχόμενό της αποκαλύφθηκε τώρα από το Βατικανό (15/06/2022)  δηλώνει ότι «Ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει κηρυχθεί».

Στα επόμενα μέρη αυτής της εργασίας θα δούμε τα περάσματα καθενός από τους μεγάλους πλανήτες στα ανερχόμενα ζώδια.