1988 – 2032 ο Ουρανός στα ανερχόμενα, μέρος δ΄


Δημoσιεύτηκε: Τετάρτη, 29 Ιούν 2022 στις 09:37

Ο Ουρανός ήταν ο δεύτερος υπερκρόνειος πλανήτης που εισήλθε στα ανερχόμενα στις 15 Φεβρουαρίου 1988. Μετά από αναδρομήσεις και ορθοδρομήσεις και σε συνεχή ταυτομοιρία με τον Κρόνο, σταθεροποιείται στον Αιγόκερο τον Δεκέμβριο του 1988. Στον χάρτη που ακολουθεί της πρώτης εισόδου, βλέπουμε την στενή σύνοδο 5 λεπτών της μοίρας με τον Κρόνο, που με κάποιο νόημα, προηγείται.

Το πέρασμα του Ουρανού γίνεται μόλις δύο μέρες μετά την ακριβή σύνοδό τους στον Τοξότη. Η πρώτη αυτή ακριβής τους σύνοδος έγινε σε 5΄ της μοίρας απόσταση από το χειμερινό ηλιοστάσιο (29°55΄Τοξότη). Την θεωρούμε πάντως σύνοδο στον Τοξότη παρατηρώντας τους συνοδικούς κύκλους Ουρανού – Κρόνου, αλλά και το ότι οι συνήθεις επαναλήψεις των επόμενων δύο συνόδων του ιδίου έτους έγιναν σαφώς στον Τοξότη.

Η πολύ σπάνια συγχρονικότητα είναι ότι η είσοδος του Ουρανού στα ανερχόμενα και η έξοδός του και είσοδός του στα κατερχόμενα ζώδια, το 2032, ταυτίζεται με τον συνοδικό κύκλο Ουρανού – Κρόνου και συμπίπτει με τις δύο συνεχόμενες συνόδους τους, 1988 και 2032!

Αυτός ο ταυτοχρονισμός δίνει μοναδική δυναμική στον ρόλο των δύο πλανητών κατά την περίοδο αυτής της μεγάλης πλανητικής συγκέντρωσης στα ανερχόμενα, αλλά και μετά κατά το πέρασμά τους στα κατερχόμενα, που μάλλον τότε θα δούμε τα ορατά και πιο δραστικά αποτελέσματα.

Το να πάμε σε μία λεπτομερή ανάλυση του συνοδικού κύκλου Ουρανού – Κρόνου θα μας έκανε να απομακρυνθούμε πολύ από την επικέντρωση στην παρούσα οπτική μας που σχετίζεται με την συγκέντρωση των πλανητών στα ανατολικά ή ανερχόμενα ζώδια.

Είναι όμως πολύ σημαντικός ο συνοδικός κύκλος των δύο, ίσως ο σημαντικότερος όλων των συνοδικών κύκλων για τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του ανθρώπου και της ζωής στον πλανήτη μας.

Όσα και να πούμε για την συνεργασία της έβδομης (Ουρανός) με την τρίτη (Κρόνος) ακτίνα θα είναι λίγο. Είναι ένας τεράστιας σημασίας εσωτεριστικό και αποκρυφιστικό θέμα και καθόλου εύκολο να το προσεγγίσει ο άνθρωπος μεσαίας ή χαμηλής τέτοιου είδους γνώσης.

Στους δύο πλανήτες κρύβονται ίσως τα μεγαλύτερα μυστικά του κόσμου μας. Γι’ αυτό απαιτείται μεγάλη ανιδιοτελής Αγάπη για την Σοφία και σεμνότητα για να πλησιάσει κανείς τέτοια θέματα. Εμείς εδώ θα αγγίξουμε τα θέματα όσο μας επιτρέπει η θεματική και η χρονική στιγμή.

Παρόλο που μαζί εισέρχονται οι δύο πλανήτες, επειδή ο Κρόνος κινείται γρηγορότερα και θα ξαναπεράσει σε αυτό το ημισφαίριο όσο ο Ουρανός θα παραμένει εκεί, αντιμετωπίζουμε την είσοδο των δύο πλανητών ως φαινόμενο της εισόδου του Ουρανού και θα προσπαθήσουμε να δούμε από την οπτική αυτού του πλανήτη τα πράγματα.

Σίγουρα θα πρέπει να δούμε και τα περάσματα του Κρόνου ανατολικά και ίσως το κάνουμε σε επόμενο μέρος, αν εν τω μεταξύ δεν έχει δημιουργηθεί κόπωση στους αναγνώστες που μας παρακολουθούν.

Η δημιουργούμενη αυτή έμφαση από τον ταυτοχρονισμό της συγκέντρωσης των πλανητών ανατολικά, με τον συνοδικό κύκλο των δύο εξαιρετικά σημαντικών πλανητών, συναγωνίζεται την πρωτιά του Ποσειδώνα που εισήλθε πρώτος από τους τρεις υπερκρόνειους στο ανατολικό ημισφαίριο, και τοποθετεί τον Ουρανό σε σημαντικό ρόλο για τα συνολικά τεκταινόμενα της περιόδου της Μεγάλης Συγκέντρωσης Ανατολικά 2019 – 2032. Συγχρονισμός της Ύψιστης Σοφίας του Στερεώματος που εικονίζει το ποιος μέσα στο πλανητικό σύστημα είναι η πλανητική εικόνα του Πατρός των πάντων.

Ταυτοσημαίνεται η Αρχαία και διαχρονική Σοφία από όπου και αν προέρχεται, όταν ο Ορφικός ύμνος επικαλείται τον θεό Ουρανό ως «πρεσβυγένεθλʹ, ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή» (πρωτότοκε, αρχή και τέλος των πάντων – μτφ.: γράφων) και ο Θιβετανός στην Εσωτερική Αστρολογία του λέει: «Η ‘καρδιά του Ήλιου’ χρησιμοποιεί τον Ποσειδώνα ως εκπρόσωπό της, ενώ ο κεντρικός, πνευματικός Ήλιος διοχετεύει τις επιρροές του μέσω του Ουρανού.»

Ο Τοξότης είναι ένα ζώδιο όπου η διαισθητικότητα κατευθύνει την φιλοδοξία, που είναι πολύ έντονη σε αυτό το ζώδιο προς όποια κατεύθυνση και αν στρέφεται. Από την επιδίωξη υλικών στόχων, μέχρι την ανώτερη έφεση του μαθητή να κατακτήσει ένα ανώτερο βιωματικό επίπεδο ενός ανωτέρου επίπεδου συνείδησης. Ο Τοξότης είναι ένα από τα ζώδια εκδήλωσης της έκτης ακτίνας των ζηλωτών σε πνευματικό επίπεδο. Η σοφία του Ντζβαλ Κουλ  μας επισημαίνει:

«Κάθε φορά που ο άνθρωπος βρίσκεται κάτω από την επιρροή του Τοξότη είναι με στόχο τον προσανατολισμό του σε κάποιο νέο και ανώτερο στόχο, με το καθήκον να επαναπροσδιορίσει την εστίασή του προς έναν ανώτερο στόχο και με το ξεδίπλωμα κάποιου βασικού και κατευθυντήριου σκοπού. Αυτοί οι αναπτυσσόμενοι σκοποί μπορεί να κυμαίνονται από την καθαρά ζωώδη επιθυμία, μέσω της εγωιστικής ανθρώπινης φιλοδοξίας, μέχρι τον αγώνα του φιλόδοξου μαθητή ή μυημένου για να επιτύχει την αναγκαία απελευθέρωση προς την οποία τον έχει ωθήσει ολόκληρη η εξελικτική διαδικασία.» Εσωτερική Αστρολογία, Αλίκη Μπέιλη & Ντζβαλ Κουλ

Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση που δίνει η σύνοδος αυτή των δύο πλανητών. Άλλοι θα κινηθούν από την ζωώδη τους επιθυμία για την ικανοποίηση των εγωιστικών τους φιλοδοξιών και άλλοι θα εφορμήσουν με ανανεωμένη ενέργεια για την αναζήτηση της Οδού που θα τους οδηγήσει στα επόμενα στάδια της μαθητείας τους.

Από την τελευταία σύνοδο Ουρανού – Κρόνου το 1988, είδαμε παγκοσμίως να διογκώνεται ο χώρος της Εσωτερικής αναζήτησης. Είδαμε όλο και περισσότερα άτομα να στρέφονται προς αυτές τις ασχολίες και να συνειδητοποιούν την ανάγκη αυτής της πορείας.

Οι ομάδες με αυτό το αντικείμενο, σταδιακά αυξήθηκαν και ακόμα αυξάνονται, όπως και τα μέλη τους που κάνουν τον αγώνα τους για συνειδητή επιτάχυνση της εξέλιξης τς συνείδησής τους. Ακόμα και αν είναι σε αρχική μορφή όλο αυτό και είναι γεμάτο ατέλειες, να μην ξεχνάμε ότι η «Αρχή είναι το Ήμισυ του Παντός».

Αυτές οι προσπάθειες μεγάλου αριθμού ατόμων, όσο και να μην το υποψιαζόμαστε, θέτουν τις βάσεις των εργασιών προετοιμασίας που απαιτούνται για της είσοδο της ανθρωπότητας στην εποχή του Υδροχόου. Μέχρι το 2160, που θεωρείται ότι γίνεται η πλήρης είσοδος στην Υδροχοϊκή Εποχή, δεν θα έχουμε άλλη μαζική συγκέντρωση των μεγάλων πλανητών στα ανερχόμενα ζώδια.

Με αυτήν, την παρούσα, πάμε για τον Υδροχόο. Οπότε δώστε τον καλύτερο εαυτό σας. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη χρυσή δυναμική περίοδο. Θα σας χρειαστεί στο μέλλον, στην επόμενη σας ενσάρκωση που θα γίνει μέσα στην Υδροχοϊκή Εποχή για τους περισσότερους.

Σκεφτείτε το αυτό λίγο και θα δείτε ότι σήμερα θέτουμε μέσα μας και έξω μας θεμέλια μιας σημαντικής πορείας. Δεν είναι η θεματική μικρού χρονικού βεληνεκούς και ούτε είναι μόνο ατομικό ή μόνο πολιτικό.

Το ποιες θέσεις παίρνουμε τώρα, ακόμα και στα πιο μικρά πράγματα, διαμορφώνουν εγγραφές στα αστρικά σώματα που τώρα διαχειριζόμαστε και αυτό θα το κουβαλάμε για πολύ μεγάλο και κρίσιμης σημασίας διάστημα και στις επόμενες ζωές μας. Δεν είναι όλες οι ιστορικές περίοδοι ίδιες.

Αυτό λέει μυστικά το Στερέωμα σε όσους από θείο έρωτα και δέος για την τελειότητα και τα μεγέθη των όντων του, το παρατηρούν και το μελετούν μέσα από την μικρότητα των παρόντων συνειδησιακών μας εργαλείων και ικανοτήτων. Μας επισημαίνει ότι τώρα γίνεται κάτι με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα ξεχωριστά για τον καθένα και για όλους μαζί. Τέτοια είναι η δυναμική των περιόδων που δημιουργούνται μεγάλες σύνοδοι ή μεγάλες συγκεντρώσεις πλανητών. Οι συγκεντρώσεις είναι σαν τις συνόδους που είναι όψεις δύσκολο να αποδοθούν και αξιοποιηθούν όσο μεγαλύτερες γίνονται.

Το ιδιαίτερο λοιπόν της τελευταίας συνόδου Ουρανού – Κρόνου είναι σε αυτό που επακολούθησε. Το πέρασμα στα ανερχόμενα ζώδια και στη συνέχεια η διέλευση όλων των μεγάλων πλανητών από εκεί. Οι κατευθύνσεις ειδικά αυτής της συνόδου των δύο πλανητών τοποθετούνται σε ένα βάθρο με ιδιαίτερο βεληνεκές, που ξεπερνά κατά πολύ τον συνοδικό κύκλο τους. Ας το συγκρατήσουμε αυτό.

Αυτή η σύνοδός τους κάνει εγγραφές που παρόλο που θα έρθουν οι επόμενες σύνοδοί τους, αυτή θα παραμείνει στο υπόβαθρο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα που φτάνει μέχρι την επόμενη φορά που και πάλι όλοι οι μεγάλοι θα βρεθούν μαζί στα ανερχόμενα και θα εγκαθιδρύσουν ένα νέο σκελετό δράσης, το 2341 – 2356.

Οι δυναμικές είναι δεινές απ’ ότι καταλαβαίνουμε και τα σπέρματα του σήμερα θα υπάρχουν ως προωθήσεις προς τα άνω ή προς τα κάτω για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα εγγόνια των εγγονιών μας και κυρίως για την επόμενη ενσάρκωσή μας. Όλοι εμείς δεν θα ξαναζήσουμε μια τέτοια περίοδο. Δεν ζουν όλες οι γενιές κάτι τέτοιο και τόσο πυρηνικό.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επιπλέον ότι δεν βρισκόμαστε σε μία περίοδο μικρού χρονικού εύρους, όπως άλλες περίοδοι του κοντινού παρελθόντος μας. Βρισκόμαστε σε σημείο όπου χαράσσονται εγγραφές στη μνήμη της ανθρωπότητας μεγάλου εύρους, του μεγαλύτερου για τα τελευταία 2000 χρόνια.

Η προηγούμενη φορά που έγινε μία τέτοια ταυτόχρονη διέλευση όλων από τα ανερχόμενα ήταν με ένα «εισαγωγικό» διάστημα το 1821 – 1823, που ιδρύθηκε πνευματικά και η Ελλάδα μας και με συνέχεια το 1842 – 1856.

Αμέσως μετά με το πέρασμα κάποιων πλανητών στα κατερχόμενα (θα ασχοληθούμε με αυτό σε επόμενο μέρος) είχαμε τον Αμερικανικό Εμφύλιο του 1861 που έμελλε να επηρεάσει την πολιτική ζωή όλου του πλανήτη και μέχρι τις μέρες μας.

Ίσως αυτή τη φορά και γύρω στο 2032, δούμε αλλαγές που θα χαρακτηρίσουν την πολιτική ζωή για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, έως το 2350. Αν και θα δούμε ήδη γεγονότα από το 2025 και μετά που θα περάσει ο Δίας στον Καρκίνο, όπου έχει και έξαρση και είναι ένας πλανήτης που διαθέτει μεγάλες υλοποιητικές δυνάμεις.

Βέβαια χρειάζονται ανάλογα περάσματα και των υπόλοιπων γρηγορότερων πλανητών και δεν δρουν μόνοι τους οι μεγάλοι. Είναι μόνο οι εντολοδότες. Οι πιο αργές φυσικές δονήσεις θέλουν μεγαλύτερες πλανητικές ταχύτητες για να παρακινηθούν.

Να σημειώσουμε για τώρα μόνο το ότι το 2025 ο Δίας περνάει στα κατερχόμενα σε στενή σύνοδο με τον Ερμή που μάλιστα προηγείται και επίσης προπορεὐεται από καιρό και ο Άρης. Ο Ερμής και ο Δίας έχουν εξαιρετική υλοποιητική ισχύ και δείχνουν κάποιον που έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι που λέει ο λαός, ενώ ο Άρης δείχνει ότι υπάρχει η ζωτικότητα για άμεση ανταπόκριση.

 Το πέρασμα του Δία στα κατερχόμενα ζώδια το 2025

Το πέρασμα του Δία στα κατερχόμενα ζώδια το 2025

Ο Δίας ξαναπερνάει το 2031 στα ανερχόμενα για άλλη μία φορά και προλαβαίνει όλους τους άλλους εκεί. Το 2032 βγαίνουν από τα ανερχόμενα ταυτόχρονα και σε σύνοδο ο Ουρανός και ο Κρόνος, που έχει κάνει το ακριβές της στους Διδύμους.

Αυτά ίσως σηματοδοτούν μεγαλύτερα γεγονότα από αυτά του Αμερικανικού Εμφυλίου του 1861. Η απόσχιση κάποιου αριθμού Πολιτειών από τις ΗΠΑ ίσως να είναι ένα από τα γεγονότα.

Τα έτη 2024 – 2026 θα είναι κρίσιμα, γιατί ο Ποσειδώνας βρίσκεται στην ίδια θέση που βρισκόταν όταν ξεκίνησε ο Αμερικάνικος Εμφύλιος, τότε που έκανε σύνοδο με το IC του χάρτη των ΗΠΑ. Ο Ποσειδώνας ανήκει στην έκτη ακτίνα όπως και ο Άρης και μπορεί να διεγείρει πολέμους ως παραγωγούς κακουχιών.

Έχει περισσότερο σχέση με τις κακουχίες από την πλευρά των προσωπικών βιωμάτων των εμπλεκόμενων. Επειδή εμπλέκεται περισσότερο με το εσωτερικό και ατομικό, θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη σχέση με τους εμφυλίους πολέμους.

Οι εμφύλιοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πρώτιστα από την πολεμική Αρειανή συμπεριφορά. Όταν σηκώνει κάποιος το όπλο εναντίον του αδελφού του, προέχουν άλλα πράγματα του πολεμικού στοιχείου που είναι πρωτίστως ηθικής τάξεως.

Αυτά τα άλλα είναι της Ποσειδωνιακής επικράτειας. Άλλωστε ο Ποσειδώνας είναι εσωτερικός κυβερνήτης του Καρκίνου που σχετίζεται με την ατομική εμπειρία σε σχέση με το στενό περιβάλλον.

Το ότι μπορεί να σκοτωθούν δύο αδέλφια για ένα κομμάτι κληρονομιάς της γης, από την ηθική πλευρά που είναι και η τραγικότερη, σχετίζεται με τον Ποσειδώνα. Άλλωστε ο Ποσειδώνας έχει την τελειότερη τεχνική να φουντώνει τον Άρη και η οποία ακούει στο όνομα ‘φανατισμός’ και αναπτύσσεται πολύ μεγαλύτερος φανατισμός σε εμφυλίους πολέμους και γι’ αυτό μπορεί να αποβούν πολύ καταστροφικοί.

Το σημαντικό με τις συνόδους Ουρανού – Κρόνου είναι το ότι πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί κάποιος στην ιεραρχία των επιδράσεων. Ο Ουρανός είναι ισχυρότερος ιεραρχικά και είναι αυτός που δίνει την καθοδήγηση, ο Κρόνος ακολουθάει.

Πόσο όμως μπορεί κανείς να ανταποκριθεί συνειδησιακά στον πλανήτη Ουρανό; Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει αναγνωρίσει βιωματικά το επίπεδο του προσωπικού του Κρόνου. Τα πάντα εκκινούν από μέσα. Αν δεν το ‘χεις μέσα δεν θα το βρεις ούτε έξω.

Η πρώτη τάση που έρχεται από τον Ουρανό είναι τάση απελευθέρωσης από το παλιό, αφού τείνει να εγκαθιδρύσει κάτι νέο και για να γίνει αυτό, πρώτα φεύγει  το παλιό. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε το λάθος να σταθούμε στην φάση αυτή. Ο Ουρανός έρχεται να φέρει, να δημιουργήσει νέες μορφές. Αν δεν είναι εντελώς νέες δεν είναι εκ του Ουρανού. Πόσο είσαι έτοιμος να υποδεχθείς μία νέα μέρα σαν ένα νέο ξεκίνημα; «Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα».Αποκάλυψη 21,5 «Και είπεν ο Θεός, που κάθεται επάνω στον θρόνο· ‘ιδού, κάμνω τα πάντα νέα’»

Στην πρώτη φάση του Ουρανού κυριαρχεί η έννοια της Απελευθέρωσης. Στην δεύτερη φάση κυριαρχεί η Εγκαθίδρυση της νέα τάξης πραγμάτων που κάθε φορά προωθεί. Χρησιμοποίησα μια φράση πολύ χρησιμοποιημένη τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με την ουσία τους.

Μια νέα τάξη πραγμάτων προέρχεται πάντα από τον Ουρανό. Αν δεν είναι ουσιαστικά νέα τάξη πραγμάτων, αλλά μια κατάσταση “άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”, δεν είναι της θελήσεως του Ουρανού, αλλά αναμασήματα – πονηριές του παλιού που προσπαθεί να επιβιώσει των αλλαγών που στην ουσία θεωρεί απειλή.

Το ερώτημα λοιπόν, παραμένει: ακούσαμε καλά το νόημα της πρώτης φάσης της Απελευθέρωσης; Πόση ουσία και πόση βάση του δώσαμε; Εδώ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανταπόκρισης στον Ουρανό. Μπορέσαμε να θέσουμε τον Κρόνο στη θέση του ακροατή; Μεγάλα εγχειρήματα που σχετίζονται με το πόσο ικανοποιητικά έχουμε διαχειριστεί το κάρμα μας μέχρι τώρα, ατομικό και ομαδικό.

Για τη συνέχεια θα παίξει ρόλο το ερώτημα: ακούσαμε καλά το νόημα της νέας Εγκαθίδρυσης; Ή πάμε να χτίσουμε ένα διαφορετικό αντίγραφο του προηγούμενου που θα συμφέρει περισσότερο τα ιδιοτελή μας προσωπικά συμφέροντα;

Το γεγονός αυτό της στενής συνόδου Ουρανού – Κρόνου ή έβδομης – τρίτης ακτίνας και ταυτόχρονου περάσματος στον Αιγόκερο (1988) και στον Καρκίνο (2032) εντείνεται καθώς αυτές οι δύο ακτίνες εκφράζονται από τα δύο αυτά ζώδια.

Ο Καρκίνος εκδηλώνει μόνο αυτές τις δύο ακτίνες, δεν χρειάζεται κάποια άλλη για να εκπληρώνει το έργο του. Ο Αιγόκερος εκφράζει επιπλέον και την πρώτη ακτίνα γι’ αυτό και έχει την δυναμική να πρωτοστατεί στην εκδήλωση πνευματικών έργων και θεμελιακών πολιτικών σχεδιασμών.

Πρώτη, τρίτη και έβδομη ακτίνα συναντιόνται στον Αιγόκερο και στην κατανόηση των διεργασιών αυτών των ακτίνων περιέχεται το μυστικό μήνυμα της πνευματικής πύλης που υπάρχει σε αυτό το ζώδιο και αφυπνίζεται στον μαθητή του εσωτερικού δρόμου. Μια άλλη οπτική λέει: 7+3=10=1.

Το πρώτο πέρασμα του Ουρανού στα ανερχόμενα ζώδια

Το πρώτο πέρασμα του Ουρανού στα ανερχόμενα ζώδια

Ο Ουρανός με τον Κρόνο δείχνουν τις αλλαγές που είναι «καθ’ οδόν», τον τρόπο που θα εκδηλωθούν και τον χαρακτήρα τους και αφορούν τις πολιτικές νοοτροπίες που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στις συνειδήσεις των ανθρώπων και τους σχεδιασμούς των ομάδων που εμπλέκονται με την παραγωγή τους και ξεπερνάνε κατά πολύ το επίπεδο της πολιτικής που γνωρίζουμε των κομμάτων.

Δείχνουν οι δύο πλανήτες, όχι μόνο την εποχή του 1988, αλλά και τον γενικό χρωματισμό ειδικά όταν όλοι οι μεγάλοι πλανήτες θα είναι ανερχόμενοι όπως έγινε από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2019, όπως είπαμε και στο προηγούμενο τρίτο μέρος αυτής της εργασίας.

Για τα άτομα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε ύψιστη επιφυλακή όταν απαιτείται η αναγνώριση της αλήθειας και ζητείται η επιλογή κατεύθυνσης. Είναι άλλο ένα καμπανάκι που χτυπάει και σημαίνει ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αποτυγχάνοντας όμως να δουν οι άνθρωποι σε βάθος, λόγω της στενής παρουσίας του Κρόνου, πολλοί δεν θα έχουν την ψυχική δύναμη να αρθούν πάνω από τις καρμικές επιταγές και να αξιοποιήσουν τον Κρόνο για την μορφοποίηση πραγματικά νέων ιδεών.

Η ανταπόκριση στον Ουρανό γενικώς από την ανθρωπότητα, είναι ακόμα νωθρή. Οι άνθρωποι συνήθως σφάλλουν στην πρώτη φάση της σύλληψης της έννοιας της ‘Απελευθέρωσης’ και κατευθύνονται στο τέλος σε διεξόδους που δεν είναι πραγματικά απελευθερωτικές. Έτσι κάνουν αντί απελευθέρωσης μία αλλαγή πατρόνων. Τα κινήματα του 1988 είχαν αυτό το χαρακτηριστικό.

Κρατάμε στη μνήμη μας, ότι βρισκόμαστε σε περίοδο που ο Ποσειδώνας έχει ήδη περάσει την πύλη του Αιγόκερου το 1984 και διαμορφώνονται οι νέες τοποθετήσεις όλων επάνω στα θέματά του. Έτσι, ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά γεγονότα που συνέβαιναν το 1988.

Περεστρόικα

Στη Σοβιετική Ένωση ξεκίνησε να υλοποιείται η οικονομική μεταρρύθμιση που ονομάστηκε Περεστρόικα. Υπήρχαν οι σχεδιασμοί, αλλά το 1988 θεωρείται η χρονιά που ξεκίνησε η υλοποίηση της μεγάλης αυτής αλλαγής.

Δεν θα εξετάσουμε εδώ το θέμα από πολιτική σκοπιά, απλά επισημαίνουμε ότι ξεκινάει, ενώ ο Ποσειδώνας έχει ήδη περάσει στα ανερχόμενα ζώδια, χωρίς να έχει υπάρξει καμία κριτική από το ανατολικό μπλοκ προς τις δυτικές τεχνικές της εξουσίας με την καμουφλαρισμένη προπαγάνδα που λέγεται πλέον μάρκετινγκ.

Το τείχος του Βερολίνου έπεσε στις 9 Νοεμβρίου 1989 και είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα από άλλη οπτική, γιατί όταν γράφτηκε εκείνο το άρθρο δεν είχαμε αντιληφθεί την σημασία του περάσματος των πλανητών ανατολικά, όπως πολλοί αστρολόγοι μέχρι και σήμερα.

Βέβαια στην πορεία σημαντικό ρόλο έπαιξαν και άλλες πλανητικές συνθήκες, όπως η μεγάλη σύνοδος Ποσειδώνα – Ουρανού – Κρόνου στον Αιγόκερω, που διήρκεσε από το 1988 – 1990. Στην ουσία η είσοδος του Ουρανού στα ανερχόμενα έχει από κοντά τον Κρόνο, αλλά και τον Ποσειδώνα και ετοιμάζονται για την τριπλή σύνοδό τους.

Βλέπουμε το Στερέωμα να ακολουθεί μία πολύ προχωρημένη συνθετικότητα και επικέντρωση που είναι σαν να συμφωνεί με τον τρόπο που προσεγγίζουμε και επικεντρωνόμαστε σε αυτή την εργασία στα πράγματα. Μάλιστα είναι σαν να είναι ζωντανό, να έχει συνείδηση και να ακολουθάει μία ανθρώπινη κοινή λογική.

Έχει και τέτοια λογική το Στερέωμα; Μα, ναι! Έχει τα Πάντα. Με την είσοδο του Ουρανού με τον Κρόνο ανατολικά, φέρνει μαζί και τον Ποσειδώνα για να συμπράξουν, να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοποίηση η συνύπαρξή τους ανατολικά. Είναι από τον νόμο της Οικονομίας αυτό.

Ήταν η τριπλή σύνοδος αυτή για το πέρασμα του Ουρανού, ότι ήταν η σύνοδος στον Αιγόκερο του Ιανουαρίου 2020, για το πέρασμα του τελευταίου πλανήτη, του Δία στα ανερχόμενα τον Δεκέμβριο του 2019.

Αμερικανικές αλυσίδες μαζικής διατροφής στις χώρες του ανατολικού μπλοκ

Τον Μάρτιο του 1988, άνοιξε το πρώτο McDonald’s σε χώρα που κυβερνιόταν από μαρξιστική κυβέρνηση, την Γιουγκοσλαβία. Είναι μία ένδειξη χαρακτηριστική, καθώς η συγκεκριμένη αλυσίδα είναι σύμβολο του δυτικού συστήματος. Είναι η προσωποποίηση της εξαπάτησης της προσφοράς στα καπιταλιστικά κράτη.

Προσφορά της πλέον ανθυγιεινής τροφής, σε συσκευασία μιας παρακμιακής διαφημισμένης και όχι βιωμένης γκλαμουριάς. Κάτι δείχνει αυτό. Ότι στα κράτη της απερχόμενης Σοβιετικής Ένωσης είχε παρεισφρήσει η εξαπάτηση των διαφημίσεων που, όπως είδαμε στο προηγούμενο μέρος, στο βάθος προωθούν την ουσιαστική προπαγάνδα του καπιταλισμού.

Οι διαφημίσεις πρωτίστως προωθούν μοντέλα τρόπων ζωής. Διαφημίζεται πχ μία μάρκα καφέ και το σκηνικό δείχνει συνήθως νέους και ωραίους, σε περιβάλλοντα που διέπονται από τις υποσχόμενες ηδονές που διαφήμιζε και υποσχόταν ότι προσέφερε ο καπιταλισμός.

Περιβάλλοντα με φανταχτερά αυτοκίνητα, φανταχτερά σπίτια με πισίνες και μπόλικο σεξισμό σε βαθμό μιας διάχυτης πορνογραφικής ατμόσφαιρας. Όλα φανταχτερά, κατά το πολλά υποσχόμενο καπιταλιστικό καταναλωτικό πρότυπο. Το καταστάλαγμα του κυνηγιού του Αμερικανικού Όνειρου σε συμπυκνωμένη μορφή.

Μπορεί κάποιος να μην πάρει ποτέ τη συγκεκριμένη μάρκα καφέ, αλλά να αφιερώσει όλη την ζωή του για να καταφέρει να έχει ένα φανταχτερό αυτοκίνητο και ένα σπίτι με πισίνα. Πώς έγιναν μόδα τα σπίτια με πισίνες τις λίγες τελευταίες δεκαετίες; Πώς αυτό που ήταν κάποια χρόνια πριν υλικό για πορνογραφικά περιοδικά έγινε καθημερινή πραγματικότητα;

Μεγαλύτερη απάτη από αυτό δεν έχει υπάρξει και όμως ακόμα και σήμερα είμαστε βουτηγμένοι σε αυτές τις παροτρύνσεις, αυτούς τους πειρασμούς. Μένουν μάλιστα για την μεγάλη πλειονότητα μόνο ως πειρασμοί και απλησίαστοι στόχοι.

Σε καμία χώρα οι υποσχέσεις των ανέσεων και της καλοζωίας του καπιταλιστικού συστήματος δεν έγιναν πράξη, εκτός κάποιων ελαχίστων κρατών και μάλιστα όχι για όλους, αλλά για κάποιους επίσης ελάχιστους κατοίκους τους.

Η πλειονότητα ζούσε πάντα από τα όρια της φτώχειας και κάτω. Η οικονομική ζωή των περισσοτέρων ήταν και παραμένει αυτή της βασικής αυτοσυντήρησης των σκλάβων και οδεύουμε και προς τα χειρότερα.

Για να δεχθεί ένα κράτος το άνοιγμα μιας αλυσίδας – πρότυπο κακής διατροφής – που έχει καταστρέψει την υγεία τουλάχιστον ενός ολόκληρου λαού, του Αμερικάνικου, σημαίνει ότι υπήρχε ήδη ζήτηση ή υπήρχε η δυνατότητα δημιουργίας ζήτησης.

Αυτά λένε, ότι οι Ποσειδώνιες τεχνικές εξαπάτησης του μάρκετινγκ και των διαφημίσεων είχαν τεθεί σε λειτουργία. Οι ηγεσίες αυτών των χωρών, φυσικά, τα γνώριζαν όλα αυτά πολύ καλά. Δεν έκαναν όμως ούτε σε αυτά τα κράτη κάποιες νομοθεσίες για την προστασία των λαών τους από την πονηριά της συνεργασίας εμπόρων και επιστημόνων που αναπτύσσουν της διαφημιστικές τεχνικές.

Είχαν δεχθεί τους νέους Ποσειδώνειους τρόπους διακυβέρνησης μέσω άμεσης δημιουργίας και συντήρησης παραστάσεων επί του αστρικού πεδίου. Παλιές τεχνικές των πεπτωκότων Ατλάντων. Αυτοί που έγιναν η αιτία της καταστροφής της Ατλαντίδας βρίσκονται ξανά σε δράση και αυτή τη φορά πρέπει να είναι και η τελευταία τους, μας δηλώνουν οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Σοφίας.

Δηλαδή τα μαρξιστικά αυτά καθεστώτα είχαν προδώσει στην ουσία τον αλλιώτικο τρόπο ζωής που διακήρυσσαν ότι θα δημιουργούσαν και με αυτές τις διακηρύξεις τους είχαν έλξει την καλοπροαίρετη συμπάθεια μεγάλου αριθμού των μελών του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος. Η Γιουγκοσλαβία πάντως, είδε την άλλη όψη του νομίσματος, με τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ λίγα χρόνια μετά, το 1999.

Στην Ρωσία η αλυσίδα αυτή άνοιξε το πρώτο της κατάστημα, λίγο μετά την Γιουγκοσλαβία, το 1990 και πριν η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο πάψει να κυματίζει στο Κρεμλίνο. Η υποστολή της κόκκινης σημαίας, μαζί με την επίσημη πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε στις 26 Δεκεμβρίου 1991.

Έπαιξε ρόλο ο Ποσειδώνας σε όλα αυτά; Νομίζω πως ναι. Η αρνητική χρήση του πλανήτη αυτού με τις διαφημιστικές τεχνικές εξαπάτησης και το μάρκετινγκ διαμόρφωσαν ιδανικά, εικόνες μαζικής πλάνης και έφεραν αποτελέσματα.

Ο Ουρανός έρχεται και ωθεί στάσεις ζωής και αλλαγές μέσα σε αυτό το υπάρχον περιβάλλον και αυτό ήταν μία πολύ λαμπερή βοήθεια για όσους μπορούσαν να την αξιοποιήσουν ανταποκρινόμενοι δημιουργώντας ένα πνευματικό κανάλι που στηρίζεται σε μία βαθιά διαισθητική Διάκριση, μέσα σε όλον αυτόν τον περίγυρο.

Κάποιοι αφυπνίζονται και αποκτούν ισχυρή νοητική διάκριση αυτών των συνθηκών ώστε να μπορούν να βαδίζουν απρόσκοπτα την ανώτερη πορεία τους. Κάποιοι άλλοι υιοθετούν αυτό το καθεστώς σαν μια νέα πραγματικότητα και ακολουθούν, κάνοντας τους εαυτούς τους τυφλές καταναλωτικές μηχανές αναπαραγωγής κατευθυνόμενων προτύπων.

Το συναίσθημα κινεί τον άνθρωπο, αλλά όταν γίνεται κατευθυντήριο παύει να υπάρχει ελεύθερη νόηση και διάκριση. «Συλλογάται καλά, όποιος συλλογάται ελεύθερα» έλεγε ο αδελφός μας και ουσιαστικός επαναστάτης, Ρήγας Φεραίος.

Η ελευθερία είναι απαιτούμενο της νόησης, ελευθερία από την ιδιοτέλεια του συναισθηματικού και επιθυμητικού. Η πεμπτουσία και η αρχή κάθε Σκλαβιάς βρίσκεται σε αυτό.

Τα πρακτικά αίτια της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης και το πώς όλο αυτό υλοποιήθηκε, εμπλέκει και τα επαναστατικά κινήματα στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που ξεκίνησαν το 1988.

Η Τραγουδιστή Επανάσταση (Singing Revolution)

Το 1988 στα κράτη Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία ξεκινάνε οι Νυκτερινές-Τραγουδιστικές διαμαρτυρίες που οδήγησαν στην Τραγουδιστή Επανάσταση, όπως ονομάστηκε, που τις οδήγησε στην ανεξαρτησία τους από το σοβιετικό μοντέλο, για να βρουν την ανεξαρτησία και την ελευθερία στις αγκάλες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ (2004).

Στην Εσθονία υπάρχει ένα μακρύ παρελθόν πατριωτικών τραγουδιών. Από το φεστιβάλ στην πόλη Τάρτου τον Μάιο του 1988 ξεκίνησε η τάση να τραγουδούν όλοι μαζί τέτοια  τραγούδια και αυτό έγινε κεντρικός τρόπος διαμαρτυρίας που έπαιξε ρόλο και οδήγησαν στην απόσπαση της Εσθονίας, από την σοβιετική επικυριαρχία.

Το τραγουδιστικό μοντέλο αυτό προωθήθηκε ακολουθώντας την παρουσίαση για φιλανθρωπικούς σκοπούς του τραγουδιού των Μάικλ Τζάκσον και Λάιον Ρίτσι του 1985 “We Are the World” που πολλοί θα θυμούνται την προβολή που πήρε.

Το βασικό τραγούδι στην Εσθονία ήταν το My Native Land, My Joy, Delight. Ήθελαν και αυτοί να έχουν κάτι ανάλογο σαν εκείνο το γεγονός του “We Are the World”, όπως είχε διακινηθεί από τα ΜΜΕ με υπέρτιτλο USA for Africa.

Αυτό δείχνει ότι οι λαοί αυτοί ήταν εξοικειωμένοι με τις τεχνικές προβολής που επεξεργάζονταν τα δυτικά ΜΜΕ. Εξοικειωμένοι με την υποκρισία να προωθεί κάποιος έναν φιλανθρωπικό σκοπό υπέρ της Αφρικής και να είναι ο ίδιος ο υπεύθυνος για την κατάσταση στην Αφρική! USA for Africa!!! Θα μπορούσε να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.

Η επανάσταση αυτή ανήκει στις μη βίαιες επαναστάσεις, που έγιναν γνωστές από το Ινδικό Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα και τους καθοδηγητές του, τον Μαχάτμα Γκάντι και αργότερα τον Βινόμπα Μπχαβί (Vinoba Bhave), χωρίς να έχει όμως τίποτα άλλο κοινό.

Ο Μαχάτμα Γκάντι αφουγκράστηκε πολύ καλά το μήνυμα της έννοιας ‘Απελευθέρωση’ που μεταφέρει ο Ουρανός. Γι’ αυτό και έμεινε στην έννοια αυτή ως βάση. Το Ινδικό απελευθερωτικό κίνημα δεν επεδίωκε να απελευθερωθεί από την Αγγλική επικυριαρχία για να πέσει σε κάποια άλλη επικυριαρχία.

Αξίζει πραγματικά η μελέτη του απελευθερωτικού κινήματος της Ινδίας που εργάστηκε για να αποτινάξει τον αγγλικό αποικιοκρατικό ζυγό, ουσιαστικά αποτινάσσοντας την ίδια την έννοια του ζυγού και κάθε ζυγού. Μελέτη σημαντική ειδικά στις μέρες μας.

Αλλά ενώ οι Ινδοί επεδίωκαν την ανεξαρτησία της Ινδίας από επικυρίαρχους συνολικά, στην τραγουδιστή επανάσταση, επεδίωκαν να φύγουν από την Ρωσία και να πάνε με το ΝΑΤΟ. Σημαντική διαφορά αυτή.

Πολύ δύσκολο αυτό το περιβάλλον της εισόδου του Ουρανού στα ανερχόμενα ζώδια, με τον Κρόνο μαζί και με τον Ποσειδώνα από κοντά σε αναμονή για την τριπλή σύνοδό τους. Αν δεν γινόταν έτσι, θα ήταν μικρότερη η σημαντικότητα της επίδρασης του Ουρανού. Με αυτό τον τρόπο ο Ουρανός επιλαμβάνεται άμεσα όλων των θεμάτων, όλων των επιπέδων, τόσο του Κρόνου, όσο και του Ποσειδώνα, για όσους μπορούν να ανταποκριθούν.

Μακάριοι όσοι, άτομα ή ομάδες, μπορούν να ανταποκριθούν αναγωγικά στα μηνύματα του Ουρανού, γιατί αφυπνίζονται πνευματικά διαπερνώντας όλα τα μορφικά πεδία, έως την Μεγάλη Ένωση, την Μεγάλη Σύνθεση που είναι το Εν.

Τεχνολογικές εξελίξεις

Τον Νοέμβριο του 1988 ολοκληρώνεται το ΤΑΤ-8, το πρώτο διατλαντικό καλώδιο επικοινωνιών οπτικών ινών, που πέρασε τις επικοινωνίες Ευρώπης – ΗΠΑ σε νέα εποχή. Ακολούθησε η δημιουργία και υιοθέτηση του πρωτοκόλλου TCP/IP και η ολοκλήρωση το 1990 του ίντερνετ με την μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, στηριγμένο επάνω στις δημιουργίες του Tim Berners-Lee, (HTTP, HTML, Web Browser, Web Server).

Ταυτόχρονα, τον ίδιο μήνα (2 Νοεμβρίου 1988) εμφανίστηκε το πρώτο ιντερνετικό σκουλήκι που μόλυνε υπολογιστές, εκμεταλλευόμενο διάφορες υπηρεσίες που λειτουργούσαν τότε, όπως το ημέηλ. Ονομάστηκε Morris, από το όνομα αυτού που το κατασκεύασε για να δει αν είναι εφικτό και ήταν φοιτητής του MIΤ, από τους σέρβερς του οποίου διέδωσε το σκουλήκι στο ίντερνετ. Στη συνέχεια ο Robert Tappan Morris έγινε μόνιμος καθηγητής στο MIT. Νέα κόλπα!


Δείτε τα υπόλοιπα μέρη της έρευνας στις επόμενες παραπομπές: