Οι μεγάλοι πλανήτες στα Ανερχόμενα Ζώδια – Μέρος Α΄


Δημoσιεύτηκε: Παρασκευή, 17 Ιούν 2022 στις 21:44

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με ένα ιδιαίτερο πλανητικό χαρακτηριστικό και παρατηρώ ότι στο φαινόμενο αυτό δεν έχει δοθεί η δέουσα σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο και πάντα όσο φτάνει η πληροφόρησή μου.

Περιέχονται σε αυτό πολύ σημαντικά θέματα της αστρολογικής θεωρίας και πρακτικής και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να το κατανοήσουμε γιατί θα μας δώσει πολλές απαντήσεις σε ερωτηματικά που διαπερνούν την καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και δίνει απαντήσεις συνολικά στην πορεία των γεγονότων της ιστορίας.

Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι όλοι οι μεγάλοι πλανήτες από τον Δία και μέχρι και τον Πλούτωνα και για το διάστημα από το 2019 έως το 2025 βρίσκονται στην περιοχή των ανερχόμενων ζωδίων, δηλαδή στην περιοχή του ζωδιακού από τον Αιγόκερο μέχρι και τους Διδύμους. Στη συνέχεια θα βγει ο Δίας που κινείται πιο γρήγορα, αλλά θα τους προλάβει ξανά το 2031, μέχρι το πέρασμα τον Ιούλιο του 2032 του Κρόνου στον Καρκίνο που θα διασπάσει την ολομέλεια των μεγάλων πλανητών.

Την προηγούμενη φορά που είχε συμβεί αυτό το φαινόμενο ήταν την περίοδο 1841 – 1856 με την ανάπτυξη νέων ιδεών και επαναστατικών κινημάτων σε όλες σχεδόν τις χώρες. Με το κείμενό μας θα επιχειρήσουμε να αγγίξουμε την σημασία του και για να μην κουράσουμε τον αναγνώστη θα το χωρίσουμε σε τμήματα.

Ας ξεκινήσουμε με μία σύνοψη, μία αναφορά στους τίτλους των θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθούμε. Αρχικά θα μιλήσουμε γενικά για τις δύο περιοχές της εκλειπτικής, και του ζωδιακού το Ανερχόμενο και το Κατερχόμενο τμήμα τους και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το θεωρητικό μέρος με την υποκρυπτόμενη εσωτερική του φιλοσοφία και την αστρολογική του πρακτική και βιωματική σημασία.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την είσοδο καθενός από τους πλανήτες στην περιοχή των Ανερχομένων ζωδίων. Θα αναφερθούμε στη σημαντική των γεγονότων που συνόδευαν ή ακολούθησαν την είσοδό τους αυτή.

Τα συνοδευτικά αυτά γεγονότα, οι συγχρονικότητες, όπως και οι αστρολογικοί χάρτες με τις πλανητικές σχέσεις κατά την είσοδο χαρακτηρίζουν το σύνολο της παραμονής τους στα ανερχόμενα ζώδια μέχρι και το τέλος με το πέρασμα τους σταδιακά στα Κατερχόμενα ζώδια.

Να το πω λίγο πιο απτά και πιο απλοϊκά, θα μελετήσουμε το πότε έγινε το πέρασμα των μεγάλων πλανητών από το σημείο του Χειμερινού Ηλιοστασίου, ποια η σημασία του και ποια τα συμβάντα που συνόδευαν το πέρασμα αυτό.

Θα επιχειρήσουμε μία συνολική αναφορά στα γεγονότα της προηγούμενης εμφάνισης του συμβάντος, που ήταν κατά την περίοδο των επαναστάσεων του 1848 με κάποια ιστορικά γεγονότα, την σημασία και τον ρόλο τους στην πορεία των ανθρώπων και των κοινωνιών. Με το πέρασμα Κρόνου, Ουρανού, Ποσειδώνα στον Καρκίνο έγινε ο Αμερικανικός Εμφύλιος.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα ουσίας για την αστρολογική μαθητεία και αντίληψη που αισθάνομαι ότι είναι υποβαθμισμένο και οι ενδιαφερόμενοι/ες για την βαθύτερη ή εσωτερική οπτική των πραγμάτων της αστρολογίας θα δουν ότι αξίζει πραγματικά να ασχοληθεί κανείς με αυτό το θέμα και να το περιλάβουν στην συνολική τους αστρολογική θέαση.

Εκτιμώ ότι ο αναγνώστης δεν θα χάσει τον χρόνο του αν έχει ενδιαφέρον για την αστρολογία ή γενικά για την αποκρυφιστική σοφία και την σχέση των συμβάντων του Στερεώματος με την ζωή μας στην καθημερινή πραγματικότητα.

Υ.Γ.: Η σελίδα αυτή όπως και οι επόμενες θα ενημερωθούν σύντομα με τις παραπομπές στα επόμενα κείμενα της έρευνάς μας.
Καλή ανάγνωση!